Menu

Dobra wiadomość dotycząca leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej – jest szansa na szersze stosowanie procedury HIPEC

procedura HIPEC w toku

W AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) trwają prace nad realną wyceną zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC w leczeniu chorych z pierwotnymi i wtórnymi (przerzuty) nowotworami otrzewnej.

Dr hab. med., prof. nadzw. Tomasz Jastrzębski z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do grona ekspertów mających za zadanie opracowanie procedur JGP* w zakresie dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej.
*JGP - system Jednorodnych Grup Pacjentów - sposób rozliczania usług zdrowotnych przez NFZ.

Planowany termin zakończenia opracowywania procedur to lipiec b.r. Prace nad realną wyceną zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC zostały zapoczątkowane 6 lat temu przez prof. T. Jastrzębskiego. Ich zakończenie pozwili na właczenie tego typu zabiegów do arsenału możliwości skutecznego leczenia chorych z takimi nowotworami jak śluzak otrzewnej i międzybłoniak otrzewnej, ale także przerzutów do otrzewnej takich nowotworów jak rak jelita grubego, rak jajnika i rak żołądka.

Zabiegi cytoredukcyjne w połaczeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w podwyższonej temperaturze (hipertermia) pozwalają u części chorych na uzyskanie 5-letnich przeżyć na poziomie nawet 50%. Zabiegi są trudne technicznie, czasochłonne (średni czas zabiegów wynosi 6-8 godzin) a przez to kosztowne. Refundacja procedury na poziomie realnych kosztów umożliwi leczenie większej ilości chorych z przerzutami do otrzewnej w wielu ośrodkach w Polsce.


» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA