Menu

Większe możliwości leczenia nowotworów otrzewnej w Polsce!

procedura HIPEC w toku

12 października 2018 roku Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył ustalenie taryfy świadczeń dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego dla procedury dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z zabiegiem cytoredukcyjnym, dla wszystkich zgłoszonych do AOTMiT wskazań (śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, żołądka, jajnika).

Tym samym, po wdrożeniu tej procedury przez NFZ będzie możliwe wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej na poziomie refundacji zapewniającej pokrycie wszystkich kosztów leczenia, co dotychczas nie było możliwe i znacząco ograniczało dostępność chorych do tego sposobu leczenia w Polsce.

Procedura HIPEC w połączeniu z zabiegiem cytoredukcji jest unikalną metodą leczenia przerzutów raka do otrzewnej. Tradycyjnie przerzuty nowotworów do otrzewnej są określane w klasyfikacji zaawansowania nowotworów jako przerzuty odległe i w takiej sytuacji rokowanie jest z reguły niepomyślne. Zastosowanie procedury HIPEC pozwala zmienić ten stan rzeczy dając chorym szansę na leczenie w przypadkach, w których wcześniej nie było ono możliwe. Więcej informacji na temat dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC)


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA