Menu

Wpływ hipoalbuminemii na wyniki leczenia systemowego

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Leczenie systemowe jako część skojarzonego leczenia nowotworów jest oparte o odpowiedni, zweryfikowany badaniami klinicznymi zestaw leków, odpowiednie dawkowanie oraz okres pomiędzy poszczególnymi kursami chemioterapii.

Powikłania występujące w trakcie leczenia zaburzają schemat postępowania i mają bezpośredni wpływ na obniżenie skuteczności tego typu terapii. Dotyczy to także chorych z cechami niedożywienia.

Zauważono, że w przypadku niedożywienia może być niezbędne ograniczenie dawki cytostatyku lub zmiana okresu pomiędzy cyklami radioterapii, a także całkowite wstrzymanie leczenia. Taka sytuacja ma wpływ na wystąpienie odpowiedzi na leczenie i w konsekwencji na całkowity okres przeżycia.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA