Menu

Leczenie celowane molekularnie w Centrum Onkologii w Bydgoszczy – otwarcie Innowacyjnego Forum Medycznego

Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej BCO

22 maja 2018 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbędzie uroczyste otwarcie Innowacyjnego Forum Medycznego (IFM). Powstało ono z myślą o planowaniu indywidualnych terapii onkologicznych opartych na profilu molekularnym raka. Dzięki prowadzonym w IFM badaniom lekarze będą mogli dowiedzieć się, czy dany rodzaj nowotworu będzie wrażliwy, czy oporny na konkretny rodzaj chemioterapii i tym samym będą mogli zaproponować pacjentowi najskuteczniejsze dla niego leczenie.

Dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu: chirurgów, onkologów, patomorfologów, genetyków i biologów molekularnych Bydgoskie Centrum Onkologii będzie mogło zaproponować pacjentom zindywidualizowane leczenie, dopasowując je precyzyjnie do konkretnego typu nowotworu i mutacji zidentyfikowanej u danego pacjenta. Ten rodzaj leczenia nosi nazwę terapii celowanej molekularnie.

Terapia celowana jest skuteczna pod warunkiem, że w komórkach nowotworowych chorego znajduje się cel molekularny (białko, powstałe najczęściej na podstawie nieprawidłowej informacji genetycznej) i właśnie tu zaczyna się rola specjalistów z Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej kierowanego przez dr hab. n. med. Marzenę Lewandowską.

Terapia celowana jest najczęściej wykorzystywana w leczeniu raka piersi, jelita grubego, płuca, czy czerniaka. Prowadzone badania naukowe i kliniczne (nad rakiem prostaty, jajnikiem, glejakiem oraz innymi nowotworami) dają nadzieję, że już niebawem uda się pod tym kątem analizować coraz więcej nowotworów i dobrać do nich najskuteczniejszy lek. Terapia celowana - oparta na profilu molekularnym raka daje niewątpliwie większą szansę na wyleczenie. Pacjent dostaje terapię zindywidualizowaną, dopasowaną do informacji genetycznej jego raka. Tak dobrany lek jest mniej toksyczny i obciążający organizm. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powikłań, niwelowane są skutki uboczne.

Z okazji otwarcia IFM została zorganizowana w Bydgoszczy II Międzynarodowa Konferencja „Medycyna Translacyjna – Onkogenetyka” z udziałem gości specjalnych prof. Sui Huang z Chicago oraz dr Leonardo Meza-Zepeda z Norwegii.


Źródło:

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA