Menu

Zdrowotne właściwości kakao

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

O tym, że kakao posiada właściwości zdrowotne wiadomo przynajmniej od 3 tys. lat. Obecnie nasza znajomość działania kakao na organizm jest oparta o badania naukowe i wiadomo, że odpowiedzialny za to jest flawanol – epikatechina. W jednym z opublikowanych badań oceniono zbiorczo prace zajmujące się wpływem kakao na nadciśnienie tętnnicze. Nadciśnienie jest odpowiedzialne za powstawanie chorób sercowo-naczyniowych w około 50% przypadków na całym świecie i aż za pponad 37% zgonów z powodu chorób naczyń i chorób serca w populacji zachodniej.

W badaniu Ried i wsp. zauważyli pozytywny wpływ bogatego we flawanol kakao na obniżenie nadciśnienia tętniczego i to w krótkim czasie. Okres 2 tygodni spożywania kakao wykazał statystycznie istotne działanie i wydaje się, że dłuższy okres jego spożywania mógłby działać jeszcze korzystniej. Wmagane są jednak dalsze badania, takže pod kątem ewentualnych efektów ubocznych spożywania kakao, czego nie oceniano w tym badaniu. Wniosek wydaje się oczywisty: spożywaą kakao należy dla zdrowia, ale z umiarem.


Źródło:

  1. Ried K. i wsp.: Effect of cocoa on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev 2012;15
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA