Menu

Kardioonkologia – profilaktyka i leczenie toksycznych powikłań chemioterapii

serce - grafika poglądowa

Jednym z najpoważniejszych powikłań chemioterapii w leczeniu chorób nowotworowych jest uszkodzenie mięśnia sercowego. Toksyczne działanie leków przeciwnowotworowych może spowodować upośledzenie kurczliwości serca, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, a także zaburzenia rytmu serca. To, w powiązaniu z często występującymi u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, może prowadzić do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, zawału mięśnia sercowego a także zgonu.

Zasadniczym czynnikiem ryzyka tych powikłań jest podawanie leków przeciwnowotworowych (cytostatyków), ale wpływ na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań ma także radioterapia stosowana na ścianę klatki piersiowej (np. w leczeniu raka piersi) oraz inne współistniejące stany chorobowe, takie jak wcześniej istniejące choroby serca, podeszły wiek, otyłość, palenie papierosów, nadciśnienie, cukrzyca oraz mała aktywność fizyczna.

Toksyczne działanie leków przeciwnowotworowych może wystąpić w okresie leczenia, ale także długo po jego zakończeniu (nawet do 20 lat). Pacjenci wymagają więc nie tylko wykonania badań przed podjęciem leczenia onkologicznego oraz monitorowania czynności mięśnia sercowego w jego trakcie, ale także okresowej specjalistycznej opieki po zakończeniu leczenia onkologicznego.


» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA