Menu

Pijmy kawę - wpływa ona bardzo pozytywnie na organizm w przypadku raka jelita grubego

filżanka i ziarna kawy

Naukowcy z Bostonu, USA, przeprowadzili badanie na grupie 1599 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego, zadając w formularzu pytania o sposób odżywiania się po wykryciu i leczeniu tego nowotworu. Jednym z pytań było pytanie o spożywanie kawy, w którym przyjęto za standard 1 filiżankę kawy dziennie. W okresie obserwacji wynoszącej 7 lat stwierdzono 188 zgonów spowodowanych przebiegiem choroby nowotworowej. Wyniki badania wykazały, że spożywanie większej ilości kawy, zarówno kofeinowej jak i bezkofeinowej, wpływało korzystnie na zmniejszenie ryzyka zgony z powodu raka jelita grubego nawet o 52%.

Potwierdza to wyniki wcześniejszej obserwacji przeprowadzonej przez ten sam zespół badaczy, którzy zaobserwowali lepsze wyniki po spożywaniu kawy kofeinowej niż bezkofeinowej. W innej pracy, przeprowadzonej na dużej grupie osób dorosłych (ponad 90 tys), ale nie chorych na raka, zaobserwowano także korzystny wpływ kawy na choroby serca, cukrzycę, choroby zapalne płuc.


Źródła:

  1. Hu Y. i wsp.: Association between coffee intake after diagnosis of colorectal cancer and reduced mortality. Gastroenterology 2017;
  2. Ding M. i wsp.: Association of coffee consumption with total and cause-specific mortality in 3 large prospective cohorts. Circulation 2015:132:2305;
  3. Loftfield E. i wsp.: Association of coffee consumption with overall and cause-specific mortality in large US prospective cohort study. Am J Epidemiol 2015;182:1010.
» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA