Menu

Konferencja - Akademia Raka Piersi 2017

Konferencja Akademia Raka Piersi 2017

Już niedługo, bo 10 kwietnia odbędzie się w Łodzi Konferencja "Akademia Raka Piersi". W ramach tegorocznej edycji Konferencje odbędą się jeszcze 12 czerwca w Bydgoszczy i 20 listopada w Rzeszowie.

Organizator konferencji - Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz komitet naukowy w osobach Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zapraszają na spotkania podczas których zostaną przedstawione najnowsze międzynarodowe zalecenia postępowania z chorymi na wczesnego i rozsianego raka piersi.

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w podejściu do leczenia wczesnego raka piersi w zakresie jego wszystkich podtypów biologicznych. Wyniki nowych badań klinicznych wymuszają rewizję dotychczasowych poglądów i wytycznych postępowania, w szczególności lepszego dostosowania zakresu leczenia do podtypu biologicznego raka. Zagadnienia te zostaną omówione podczas tegorocznej edycji Akademii Raka Piersi.

Wykłady poprowadzą:

 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Niwińska, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Onkologii
 • Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Dr Katarzyna Pogoda, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Akademia Raka Piersi 2017 – Program:


Część I. Wczesny rak piersi - zmiany intensywności leczenia chirurgicznego, radioterapii i leczenia systemowego

 • Biologia raka piersi dla klinicystów: heterogenność guza, mechanizmy oporności, znaczenie kliniczne TIL, znaczenie kliniczne wykrycia krążącego DNA raka
 • DCIS – nowe wyzwania i wyniki własne CO-I
 • Leczenie przedoperacyjne wczesnego, pierwotnie operacyjnego raka piersi
 • Nowości w leczeniu chirurgicznym wczesnego raka piersi
 • Radioterapia uzupełniająca – najbardziej kontrowersyjne zagadnienia
 • Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do przedłużonej hormonoterapii
 • Leczenie systemowe w raku piersi luminalnym, HER2-dodatnim i TNBC
 • Czy już czas na nowe terapie we wczesnym raku piersi? Immunoterapia, leki anty CDK 4-6, leki anty PIK3CA
 • Wytyczne PanelistówStGallen 2017

Część II. Rozsiany rak piersi

 • Konsensus ABC3 – wytyczne postępowania z chorymi na rozsianego raka piersi opublikowane w 2016 roku.

Więcej szczegółów na stronie internetowej konferencji.
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA