Menu

III Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii – Rak Stercza

baner III Seminarium UroRadioOnkologii

20 maja odbędzie się III Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii – Rak Stercza. Zapraszamy do Warszawy, do Airport Hotel Okęcie przy ul.17 Stycznia 24.

Celem trzeciej już edycji Warszawskiego Seminarium UroRadioOnkologii jest pogłębienie wiedzy urologów, radioterapeutów, onkologów oraz nefrologów, a także lekarzy innych specjalności, którzy są zainteresowani tematyką diagnozowania i leczenia pacjentów z rakiem stercza, rakiem nerki oraz rakiem pęcherza moczowego.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski – kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Seminarium odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Stowarzyszenia Urologii Akademickiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Program seminarium podzielony jest na trzy bloki tematyczne: rak stercza, rak nerki oraz rak pęcherza. W każdym z nich przewidziano wykłady dotyczące leczenia danego rodzaju nowotworu, debatę wokół konkretnego przypadku klinicznego oraz dyskusję ekspercką. Polecamy uwadze stronę internetową seminarium: www.uroweb.pl

Program Seminarium przedstawia się następująco:

I. Wykłady inauguracyjny i otwierający:

 • Genetyka dla opornych czyli rzecz o predyspozycjach do nowotworów
 • Immunologia nowotworów czyli rewolucja w leczeniu

II. Rak stercza

 • Jak zmieniło się rozpoznawanie raka stercza w erze rezonansu magnetycznego i testów molekularnych?
 • Debata wokół przypadku: Radioterapia vs leczenie operacyjne w nowotworach pośredniego ryzyka
 • Okrągły stół: Leczenie wielodyscyplinarne nowotworów wysokiego ryzyka
 • Stosowanie leków antyandrogenowych nowej generacji przed i po chemioterapii
 • Racjonalna hormonoterapia raka stercza punkt widzenia urologa, endokrynologa i kardiologa
 • Nowości w badaniach klinicznych

III. Rak Nerki

 • Debata wokół przypadku: nefrektomia vs leczenie nerkoszczędzające w nowotworach ograniczonych do narządu
 • Jak zoptymalizować obserwację po leczeniu chirurgicznym raka nerki?
 • Rola radioterapii w kontroli przerzutów raka nerki
 • Leczenie adjuwantowe w raku nerki
 • Leczenie systemowe w raku nerki - podstawy molekularne i wytyczne na przyszłość
 • Okrągły stół: Protokoły leczenia systemowego AD 2017: możliwości i ograniczenia
 • Nowości w badaniach klinicznych
 • Leczenie i zapobieganie kamicy nerkowej z wykorzystaniem preparatów naturalnych

IV. Rak pęcherza

 • Debata wokół przypadku: Screening w raku pęcherza cystoskopia vs diagnostyka molekularna
 • Okrągły stół: postępowanie z nowotworami T1HG
 • Leczenie dopęcherzowe w raku pęcherza - stagnacja czy postęp?
 • Debata wokół przypadku: Chemioradioterapia vs Cystektomia u osiemdziesięciolatka
 • Nowości w badaniach klinicznych

Po zakończeniu konferencji przewidziany jest lunch.
Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów.


Źródło:

 1. Organizatorzy konferencji.
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA