Menu

Konferencja naukowa: Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi

konferencja - Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w II edycji Konferencji naukowej połączonej z Warsztatami praktycznymi "Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi", która odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2017 r. w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM oraz Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy części tematyczne.

W trakcie pierwszych dwóch dni (26-27.04) przewidziano realizację warsztatów praktycznych, podczas których przedstawione zostaną:
- zagadnienia związane z diagnostyką małoinwazyjną chorób piersi;
- techniki biopsyjne w teorii i praktyce (z udziałem pacjentów i fantomów);
- operacje demonstracyjne z zakresu chirurgii onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej piersi.

Operatorami w trakcie części warsztatowej będą specjaliści w zakresie diagnostyki i leczenia kobiet z rakiem piersi z kraju i zagranicy. Udział w części warsztatowej wydarzenia jest odpłatny.

W ostatnim, trzecim (28.04) dniu warsztatów odbędzie się konferencja pt. "Wybrane współczesne aspekty chirurgicznego leczenia raka piersi. Do wygłoszenia wykładów i moderowania panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali eksperci w zakresie diagnostyki i leczenia kobiet z rakiem piersi z całego kraju. Udział w konferencji (3 dzień, 28.04.2017) jest bezpłatny.

Szczegółowy progam konferencji i warsztatów oraz rejestracja: Chirurgia onkoplastyczna i rekonstrukcyjna u kobiet z rakiem piersi


Źródło:

  1. Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA