Menu

Nie miej tego gdzieś – wszystko o raku jelita grubego

19.08.2022

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi to czwarty ośrodek w Polsce, który przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Nie Miej tego Gdzieś!” promującej również kompleksowe leczenie raka jelita grubego w ramach tzw. Colorectal Cancer Unit.

– W trakcie tej edycji towarzyszymy pacjentowi z rakiem jelita grubego i wspieramy go w kolejnych etapach choroby. Kontynuujemy też edukację na temat zapobiegania rakowi jelita grubego poprzez podnoszenie świadomości na temat czynników ryzyka i objawów, których nie należy ignorować. Zachęcamy do zgłaszania się na badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego po 50. roku życia, ponieważ wczesne wykrycie daje szanse na całkowite wyleczenie – wyjaśnia Iga Rawicka Prezes Fundacji EuropaColon Polska.

Rak jelita grubego to jedyny nowotwór układu pokarmowego, któremu można zapobiec. Łatwo się go diagnozuje, poddając się kolonoskopii lub wykonując test na krew utajoną w kale. Rak jelita grubego wcześnie wykryty daje niemal 90% pewność wyleczenia. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba chorych na raka jelita grubego wzrośnie do ok. 27 000. Aktualnie mamy 19 000 nowych przypadków rocznie, w tym 12 000 zgonów, ponieważ w Polsce rak jelita grubego wykrywany jest zbyt późno - często w III lub IV stadium choroby, co stanowi ponad 65% nowo zdiagnozowanych przypadków.

Aktualnie funkcjonuje w Polsce 36 Centrów Kompetencji Raka Jelita Grubego, tzw. Colorectal Cancer Unitów. Każdy szpital musi spełnić wiele warunków, by móc podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym zakresie. Niezbędna jest np. odpowiednio wyposażona pracownia tomografii, rezonansu oraz pracownia endoskopowa. Szpital powinien wykazać się wymaganą liczbą badań endoskopowych i operacji raka jelita grubego, a w zespole multidyscyplinarnym mają znaleźć się m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, radioterapeuta, patomorfolog, ale również psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk i zespół pielęgniarek onkologicznych. Ale przede wszystkim nad kolejnymi krokami pacjenta od momentu przyjęcia go do szpitala, aż po kontrolę po leczeniu ma odpowiadać koordynator, którego rolą jest także ułatwienie przepływu informacji między lekarzem a pacjentem i nadzór nad kompleksowym planem leczenia.

Takie wymagania spełnia Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, z którym fundacja EuropaColon Polska rozpoczęła współpracę. Dlatego to właśnie w holu głównym Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi znajduje się specjalny wyświetlacz ledowy, na którym prezentowane są treści edukacyjne w ramach kampanii „Nie Miej Tego Gdzieś”, przeznaczone dla pacjentów z rakiem jelita grubego. Dzięki wykorzystaniu kodu QR można przenieść się na stronę internetową kampanii niemiejtegogdzies.pl, gdzie są umieszczone materiały, powstałe z myślą o pacjentach - w tym wiele interesujących nagrań wideo m.in. z udziałem członków Colorectal Cancer Unitu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

– Pracujemy w zespole wielodyscyplinarnym. W przypadku wykrycia zmiany w pracowni endoskopowej tutejszego szpitala, pacjent ma zaproponowane dalsze leczenie, jest umawiany w trybie szybkiej diagnostyki do poradni chirurgii onkologicznej, tam jest planowana dalsza diagnostyka, wyniki omawiamy wspólnie i proponujemy pacjentowi leczenie – mówi dr n.med. Marta Słomka - gastroenterolog, endoskopistka, onkolog z pracowni endoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Źródło:

  1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA