Menu

Korzystny wpływ kurkumy na częstość występowania zespołu ręka-stopa jako powikłania po chemioterapii

kurkuma sproszkowana

Zespół ręka-stopa (HFS – Hand-Foot Syndrome) występuje bardzo często, u około 40% do 50% chorych, już nawet po pierwszym cyklu chemioterapii opartej na kapecytabinie. Kurkuma (Curcuma longa) była badana pod kątem zapobiegania temu powikłaniu, po tym jak wcześniej wykazano jej działanie przeciwzapalne.

Badanie oparto o ocenę jakości życia, weryfikowanego kwestionariuszem EORTC QLQ C30 oraz ocenę poziomu markerów stanu zapalnego takich jak interleukina 6 (IL-6), czynnik martwicy guza (TNF – tumor necrosis factor), białko C-reaktywne (CRP) oraz poziom albuminy.

Pacjenci otrzymywali preparat kurkumy w dawce 4g/dzień od początku chemioterapii kapecytabiną. 52% chorych otrzymywało chemioterapię z powodu raka piersi, zaś pozostałe 48% z powodu nowotworów przewodu pokarmowego. W badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy zespołem ręka-stopa (HFS) a markerami stanu zapalnego, zaobserwowano jednak, że kurkuma wydaje się mieć pozytywny wpływ na obniżenie częstości występowania tego zespołu, szczególnie w drugim i wyższych stopniach natężenia objawów tego zespołu.


Źródło:

  1. Scontre V, i wsp.: Curcuma longa (Turmeric) for Prevention of Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome: A Pilot Study. J Diet Suppl 2017 Nov.2:1-7
» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA