Menu

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Immunoterapia”

okładka kwartalnika Immunoterapia 1/2018

Czasopismo Immunoterapia jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii. Postęp w zakresie leczenia chorych immunoterapią jest niebywale dynamiczny. Wiedza na ten temat poszerza się o wyniki licznych badań, które już teraz w części są podstawą do nowych rejestracji i modyfikacji standardów medycznych na świecie.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie zaprasza lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych zainteresowanych tematyką immunologi do lektury drugiego wydania czasopisma pod redakcją dr n. med. Ewy Kalinki – Warzocha.

W bieżącym numerze czasopisma znajdziecie Państwo m.in.:

  • Opisy przypadków chorych leczonych immunoterapią w polskich ośrodkach
  • Podstawy immunonkologii, cz. 1. Funkcjonowanie i regulowanie aktywności układu immunologicznego, dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
  • Czy na pewno w praktyce wiemy wszystko o G-CSF w onkohematologii? Dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
  • Onkolityczna terapia wirusowa – innowacyjna i obiecująca terapia uzupełniająca w leczeniu nowotworów, dr n. med. Inż. Agnieszka Ewa Lipiec
  • Wpływ dioksygenaz indolaminowych na odpowiedź immunologiczną w chorobie nowotworowej, dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
Więcej informacji na stronach PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA