Menu

Badanie krwi daje nadzieję na wykrycie raka jeszcze przed wystąpieniem objawów

ilustracja poglądowa DNA

Nowy test opracowany przez naukowców z Cleveland Clinic w Ohio pozwala na wykrycie 10 rodzajów raka we wczesnych stadiach rozwoju, znacznie wcześniej niż pojawią się objawy choroby nowotworowej i do tego charakteryzuje się wysoką dokładnością.

Wyniki badań specjalistów z Cleveland Clinic zostały przedstawione na "2018 ASCO Annual Meeting” największej konferencji naukowej poświęconej onkologii w USA.Przeprowadzone badania wykazały, że test wykrywa raka jajnika z 90% dokładnością, raka trzustki z 80% dokładnością, raka jelita grubego z 66% dokładnością oraz raka płuca z 59% dokładnością.

Wysoka czułość testu na raka trzustki jest szczególnie obiecująca. Rak trzustki jest zwykle diagnozowany, gdy choroba jest zbyt zaawansowana, aby można było go operować - powiedział dr Chris Abbosh, naukowiec z University College London's Cancer Institute. Obecnie w wielu przypadkach nowotwory są wykrywane w zaawansowanych stadiach, terapia jest wtedy skomplikowana, a skuteczność leczenia jest niska. Test polega na pobraniu próbki krwi i przebadaniu jej na obecność krążącego DNA nowotworowego (ctDNA) pochodzącego z komórek nowotworowych i uwolnionego do krwioobiegu. Tego typu badania zalicza się do kategorii płynnej biopsji (ang. liquid biopsy).

Cechą charakterystyczną nowotworu są błędy (szkodliwe mutacje) w DNA. Krążące we krwi DNA nowotworowe różni się od prawidłowego (pochodzącego ze zdrowych komórek) właśnie tą obecnością mutacji (błędu) w sekwencji nukleotydów. Na podstawie poznanych mutacji występujących w poszczególnych rodzajach nowotworów naukowcy opracowali bazę danych mutacji nowotworowych. Zadaniem testu jest wykryć takie uszkodzone DNA i zidentyfikować tym samym proces rozwoju konkretnego rodzaju nowotworu w organizmie badanej osoby.

Testy krwi na obecność DNA nowotworowego nie są jeszcze gotowe do użycia w praktyce. Są jednak wielką nadzieją onkologii, pozwalają bowiem na wykrycie choroby we wczesnym stadium, jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów, dając tym samym szansę na relatywnie proste i skuteczne leczenie.

Tego typu testy mogą się stać częścią procesu wczesnego wykrywania raka, w ramach którego każdy będzie się poddawał np. raz do roku profilaktycznemu badaniu krwi. Byłby to prawdziwy przełom w profilaktyce nowotworów, dzięki któremu ilość nowotworów wykrywanych późno, w zaawansowanym stadium trudnym do leczenia, znacznie by się zmniejszyła.
Źródło:

  1. Development of a comprehensive cell-free DNA (cfDNA) assay for early detection of multiple tumor types: The Circulating Cell-free Genome Atlas (CCGA) study. Meetinglibrary.asco.org
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA