Menu

Indywidualne przygotowanie żywieniowe chorego do procedury HIPEC oraz monitorowanie stanu odżywienia po zakończeniu terapii

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Ustalenie zaleceń żywieniowych dla pacjentów z chorobami nowotworowym zależy od obecnego stanu odżywienia, lokalizacji nowotworu oraz możliwości występowania ewentualnych objawów ubocznych dalszej terapii, a także chorób współistniejących. Zachodzi konieczność monitorowania stanu odżywienia także po zakończonej terapii. Istotnym elementem zamykającym dietoterapię pacjentów onkologicznych po zabiegu HIPEC jest zastosowanie zasad wtórnej profilaktyki chorób nowotworowych.

Ocena stanu odżywienia (obok standardowej oceny stanu odżywienia wg. skal SGA, NRS) obejmuje m.in.:

  • określenie składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej – oznaczenie tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała
  • ocenę stanu odżywienia białkowego (m.in. poziom albuminy, transferryny we krwi)
  • dokładny wywiad żywieniowy: ocenę dotychczasowych nawyków żywieniowych, analizę masy ciała na przestrzeni okresu z przed choroby jak i w kolejnych jej stadiach

Na podstawie zebranych informacji ustalany jest plan żywieniowy indywidualny dla każdego z pacjentów. Zawiera on odpowiednią ilość składników pokarmowych oraz gęstość kaloryczną w zależności od zapotrzebowania i stanu ogólnego pacjenta. Charakteryzuje się zwiększoną zawartością białek (około 20% całkowitego dziennego zapotrzebowania kalorycznego), obniżoną ilością tłuszczów (20-25% całkowitego dziennego zapotrzebowania kalorycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 których udział to 1/5 całkowitej puli tłuszczów) oraz zawartością węglowodanów, które stanowią 50-60% energii całkowitej.

Ogólny profil zalecanej dietoterapii, zarówno po, jak i przed zabiegiem HIPEC, można określić jako wysokoenergetyczny, wysokobiałkowy a zarazem łatwostrawny. Jednak w zależności od umiejscowienia nowotworu i późniejszych ewentualnych resekcji odcinków układu pokarmowego oraz chorób współistniejących rodzaj produktów spożywczych z w/w grup jest inny.

Indywidualnym modyfikacjom podlegają ilość i jakość błonnika w potrawach oraz zawartość witamin i minerałów. Zmienna jest konsystencja, temperatura posiłków, preferowane techniki obróbki termicznej, częstotliwość oraz pory ich przyjmowania. Także podaż płynów w diecie, ich jakość określane są indywidualnie. Wreszcie, w zależności od indywidualnych skłonności pacjenta i skutków ubocznych terapii, uwzględniane są produkty zapierające bądź rozwalniające oraz te, nie zawierające określonych białek czy cukrów, na które wystąpiła okresowa nietolerancja. Do kompozycji indywidualnych jadłospisów włączane są także odpowiednie preparaty żywieniowe ze względu na wysoką gęstość kaloryczną, odpowiedni skład oraz konsystencję.

Zasady wtórnej profilaktyki nowotworowej powinny także podlegać indywidualnym modyfikacjom m.in. ze względu na przeprowadzone zabiegi cytoredukcyjne oraz obecność chorób współistniejących.

Podstawowe zadania dietoterapii u osób zakwalifikowanych do procedury HIPEC to uzyskanie bądź utrzymanie optymalnej masy ciała, niwelowanie/zapobieganie niedoborom składników odżywczych, zwiększenie tolerancji pacjenta na stosowaną terapię oraz zmniejszenie efektów ubocznych wynikających z choroby i leczenia. Dieta ma także za zadanie wzmocnić układ immunologiczny oraz poprawić jakość życia pacjentów.

Opracowanie:
Magdalena Olech dietetyk


Źródło:

  1. Sa’eed Bawa, Danuta Gajewska, Lucyna Kozłowska, Ewa Lange, Joanna Myszkowska-Ryciak, Dariusz Włodarek, Dietoterapia, Wyd. SGGW, Warszawa 2009
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA