Menu

Co możemy poprawić w przygotowaniu chorego do leczenia onkologicznego?

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Diagnoza, rozpoznanie nowotworu, stanowi zawsze szok dla człowieka. W chwili rozpoznania nowotworu każdy człowiek staje się „pacjentem”. To, logiczne przecież, stwierdzenie pociąga za sobą niesamowicie wielką zmianę w świadomości, psychice i metabolizmie człowieka. W badaniach klinicznych przeprowadzonych u osób zgłaszających się na leczenie do Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed stwierdzono, że aż 66% z nich znajduje się w stanie średniego bądź ciężkiego stresu i depresji!

Osoby te maja problemy z normalnym funkcjonowaniem w rodzinie, społeczeństwie, występuje u nich brak apetytu, utrata wagi, zmiana metabolizmu z anabolizmu (przyswajanie substancji odżywczych) na katabolizm (spalanie substancji odżywczych). Wszystko to powoduje, że w okresie przed podjęciem leczenia u osób chorych na nowotwór często dochodzi do obniżenia odporności, chudnięcia, spadku poprawy funkcjonowania organizmu. A przecież to nawet nie jest początek leczenia! Za chwilę będzie zabieg operacyjny, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia – a wszystko to obarczone możliwymi powikłaniami i skutkami ubocznymi leczenia. Jak się temu przeciwstawić? Co można zrobić, żeby przygotować organizm chorego człowieka na leczenie choroby nowotworowej ? Czy jest na to czas ? Co można zrobić, żeby było jak najlepiej w tej trudnej sytuacji?

Pierwszym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć, jest stopień zaawansowania nowotworu w chwili jego wykrycia i podjęcie decyzji o sposobie jego leczenia. W tym celu należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę (badania diagnostyczne) pozwalające na uzyskanie odpowiedzi. Badania diagnostyczne mogą obejmować wiele typów: badania krwi, badania radiologiczne, endoskopowe i wiele innych. Wszystkie wymagają czasu, ale należy wykonać je w sposób zaplanowany i możliwie jak najkrótszy. Informacje o tym, jak powinny być one wykonane, na co należy zwrócić uwagę, żeby nie przedłużać niepotrzebnie czasu od rozpoznania wstępnego do rozpoczęcia leczenia, można wyczytać w „Poradniku dla pacjenta: Rak – i co dalej ?”.

Czas potrzebny na wykonanie badań diagnostycznych należy wykorzystać na poprawę stanu organizmu, przygotować go jak najlepiej na czekające go leczenie. Istnieje wiele elementów diagnostyki i leczenia, które wymagają zarówno współpracy z lekarzem jak i świadomości, co można samemu poprawić. Do elementów postępowania diagnostycznego, przygotowania do leczenia i postępowania terapeutycznego należą:

 • optymalizacja leczenia chorób współistniejących
 • prawidłowa diagnostyka
 • konsultacja radiologiczna przed leczeniem
 • konsultacja onkologiczna przed leczeniem chirurgicznym
 • zaplanowanie leczenia
 • leczenie żywieniowe przed planowanym leczeniem
 • fast track
 • zabieg operacyjny
 • fast track
 • leczenie żywieniowe pooperacyjne
 • konsultacja onkologiczna
 • leczenie żywieniowe przed leczeniem uzupełniającym
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa pooperacyjna
 • leczenie uzupełniające
 • leczenie żywieniowe

W powyższym schemacie można zauważyć powtarzające się elementy, takie jak leczenie żywieniowe i postępowanie według programu Fast Track. Szersze informacje o nich można uzyskać na stronie "O znaczeniu prawidłowego odżywiania się w chorobie nowotworowej" oraz serwisie CancerSurgery.pl w artykule "Interwencja żywieniowa u pacjentów operowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed" i w artykule "Technika Fast-Track u chorych poddanych planowym zabiegom operacyjnym z powodu nowotworów jelita grubego"


Źródło:

 1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA