Menu

Ograniczony dostęp polskich pacjentów do małoinwazyjnych zabiegów radiologii interwencyjnej

15.02.2022

Zabieg radioembolizacji wątroby z użyciem izotopu Holmu-166 w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

Foto. Zabieg radioembolizacji wątroby w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

Dostęp polskich pacjentów onkologicznych do małoinwazyjnych zabiegów radiologii interwencyjnej jest bardzo ograniczony, zwłaszcza w porównaniu do sytuacji w większości państw Unii Europejskiej. Niektóre z omawianych metod leczenia są szeroko stosowane w krajach europejskich od 15 – 20 lat!
W Polsce praktycznie nigdzie nie można wykonać termoablacji guzów płuc, tkanek miękkich czy kości. Nie ma też dostępu do krioablacji guzów nerek, płuc i kości. Dostęp do innych zabiegów radiologii interwencyjnej jest tak ograniczony, że większość polskich pacjentów onkologicznych nie ma szans z nich skorzystać.

Diagnostyka i leczenie pacjentów onkologicznych według obowiązujących standardów i wytycznych nie jest możliwe bez zapewnienia pacjentom dostępu do radiologii interwencyjnej.

Kilka faktów:
W Polsce średnio czeka się na refundację leków przeciwnowotworowych około 3 lat. Tymczasem technologie nielekowe, takie jak termoablacja płuc czy krioablacja są stosowane na świecie od 15-20 lat i nadal nie są w Polsce refundowane.

W 2021 roku w Polsce wykonano 3 termoablacje guzów płuc. W tym okresie we Francji czy Wielkiej Brytanii wykonano ok. 400 takich zabiegów.

W 2021 roku wykonano w Polsce 7 krioablacji raka nerki. W tym okresie we Francji czy Wielkiej Brytanii wykonano po 1000 takich zabiegów.

W Polsce wykonuje się rocznie około 80 radioembolizacji guzów wątroby, podczas gdy w Hiszpanii wykonuje się ponad 500, a w Niemczech ponad 1800 takich zabiegów.

Polscy pacjenci w zdecydowanej większości nie mają dostępu do małoinwazyjnego leczenia metodami radiologii interwencyjnej. Wynika to w dużej mierze z braku refundacji lub ich niedostatecznej wysokości.

Brak refundacji:
Krioablacja guzów nerki,
Krioablacja guzów płuca,
Krioablacja guzów tkanek miękkich,
Krioablacja guzów kości,
Termoablacja guzów płuca,
Termoablacja guzów nadnercza,
Termoablacja guzów kości
Radioembolizacja guzów wątroby.

Niedostateczna refundacja:
Termoablacja guzów nerki,
Termoablacja guzów wątroby.

Specjaliści z Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego przypominają, że sprawa dostępu tych małoinwazyjnych zabiegów radiologicznych jest niezmiernie istotna i mają nadzieję, że polscy pacjenci wkrótce będą mieli do nich pełny dostęp.


Źródło:

  1. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
» więcej aktualności medycznych