Menu

Hipertermia miejscowa w połączeniu z chemioterapią znacząco poprawia wyniki leczenia mięsaków tkanek miękkich

logo - European Organization for thr Research and Treatment of Cancer

W opublikowanych ostatnio wynikach badania EORTC (European Organization for thr Research and Treatment of Cancer) przeprowadzonych przez zespół lekarzy z Niemiec zamieszczono informacje o leczeniu mięsaków tkanek miękkich (ang. soft tissue sarcoma) za pomocą chemioterapii z dodatkowym wykorzystaniem hipertermii.

Do badania kwalifikowano chorych z guzem powyżej 5 cm, stopniu złośliwości 2-3, bez cech przerzutów odległych (M0), których zakwalifikowano do chemioterapii z użyciem takich leków przeciwnowotworowych jak doxorubicyna, ifosfamid i etoposid.

U części chorych zastosowano dodatkowo hipertermię za pomocą promieniowania jonizującego, która, jak wiadomo z licznych innych badań, ma działanie synergistyczne (wzajemnie wzmacniające) z lekami przeciwnowotworowymi. Następnie, po 4-6 tygodniach od zakończenia tego leczenia wykonano u wszystkich chorych zabieg operacyjny wycięcia nowotworu.

Wyniki badania wykazały, że u chorych leczonych w sposób skojarzony (chemioterapia + hipertermia) uzyskano lepsze wyniki zarówno w odniesieniu do wznowy miejscowej jak i całkowitego przeżycia. Po okresie ponad 11-letniej obserwacji wyniki leczenia były o 10% lepsze na korzyść chorych leczonych przedoperacyjnie za pomocą chemioterapii z hipertermią w porównaniu do chorych leczonych jedynie chemioterapią (52,6% vs. 42,7%).


Źródło:

  1. Issels RD, Lindner LH, Verweij J, et al. Effect of neoadjuvant chemotherapy plus regional hyperthermia on long-term outcomes among patients with localized high-risk soft tissue sarcoma. JAMA Oncol. 2018 Feb 15. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.4996 [Epub ahead of print]
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA