Menu

Badania profilaktyczne ratują życie!

wykres pokazujący związek pomiędzy uczestnictwem w badaniach profilaktycznych, a dłuższym przeżyciem w przypadku wykrycia nowotworu

Stwierdzenie, że badania profilaktyczne ratują życie brzmi jak truizm, jednak jak wykazują dane przedstawione w raporcie NIK - „Dostępność i efekty leczenia nowotworów”, odsetek osób poddających się badaniom profilaktycznym, mogącym wykryć rozwijającą się chorobę nowotworową, jest ciągle znacząco niski.

Pomimo wydatkowania znaczących środków na Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (1,1 mld zł w latach 2012-2016) nie udało się, ani zwiększyć liczby korzystających z badań profilaktycznych, ani przyspieszyć wykrywalności nowotworów.

Zgodnie z zaleceniami europejskimi oczekiwany (czyli gwarantujący skuteczność) poziom uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy, to ponad 75%. Tymczasem w Polsce jest to mniej niż 50 proc. W przypadku jelita grubego oczekiwany poziom uczestnictwa to nie mniej niż 65%, w Polsce było to mniej niż 20 proc.

Dzieje się tak pomimo rozlicznych apeli o uczestnictwo w programach badań, pomimo przypominania, że im wcześniej wykryty nowotwór, tym większa szansa na jego wyleczenie.

Potwierdzeniem wartości i skuteczności badań profilaktycznych są dane dotyczące wyników leczenia przedstawione w ww. raporcie NIK. Pokazują one wyraźny związek pomiędzy uczestnictwem w badaniach profilaktycznych, a znacznie lepszymi wynikami leczenia onkologicznego u tych pacjentów, u których nowotwór został rozpoznany w trakcie badań profilaktycznych (patrz wykres powyżej). Odsetek przeżyć 3-letnich u chorych, u których raka szyjki macicy rozpoznano w wyniku badań profilaktycznych był o 30% wyższy niż u pozostałych chorych. Analogicznie było w przypadku raka jelita grubego – 30% więcej chorych, u których raka jelita grubego rozpoznano w wyniku badań profilaktycznych żyło dłużej niż 3 lata.
Dzieje się tak ponieważ nowotwór wykryty w trakcie badań profilaktycznych, często znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, bez obecności przerzutów i dzięki temu efekty jego leczenia mogą być znacząco lepsze. Badania profilaktyczne naprawdę mogą uratować życie!


Źródło:

  1. Dostępność i efekty leczenia nowotworów, Najwyższa Izba Kontroli, 2018
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA