Menu

Nowa metoda diagnostyczna w raku prostaty

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

W diagnostyce raka prostaty ważne jest precyzyjne określenie stopnia zaawansowania. Dotyczy to nie tylko samego zaawansowania nowotworu w obrębie gruczołu krokowego, ale także oceny zmian przerzutowych zarówno w ocenie pierwotnej jak i w przypadku wznowy biochemicznej (podwyższenie poziomu markera PSA).

Do tego celu wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak PET (Pozytonowa Emisyjna Tomografia) w połączeniu z badaniem metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W zakresie badań PET obserwujemy stały rozwój metody, pozwalający na wcześniejsze i bardziej precyzyjne zdiagnozowanie zmian przerzutowych.

Szczególnie wyjątkowe jest badanie z wykorzystaniem antygenu błony komórkowej komórek stercza (PSMA) w połączeniu z gadoliną (68Ga-PSM-PET-TK lub –MRI). Antygen PSMA ulega zwiększonej ekspresji na powierzchni komórek nowotworowych w porównaniu z komórkami zdrowymi, dzięki czemu badanie w sposób wybiórczy identyfikuje komórki nowotworowe raka prostaty już w bardzo wczesnych etapach wznowy lub przerzutów. Pozwala to na wdrożenie odpowiedniego leczenia lub modyfikację już istniejącego. Badane są także celowane sposoby leczenia raka prostaty w oparciu o wykorzystanie radionukleotydów takich jak 177 Lutet, które wiążą się z antygenem PSMA.


Źródło:

  1. Hematologia i Onkologia 2/2016, str.18-21
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA