Menu

Uruchomienie Breast Cancer Unit w WCO w Poznaniu

logo Breast Cancer Unit w WCO w Poznaniu

14 czerwca 2018 r., w najbliższy czwartek, odbędzie się uroczystość oddania do użytkowania Breast Cancer Unit w WCO w Poznaniu. Prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii zaprasza z tej okazji na wyjątkowy briefing prasowy oraz konferencję „Kompleksowa opieka w leczeniu raka piersi”.

„Sytuacja pacjentek zmagających się z nowotworami piersi zawsze stanowiła jeden z priorytetów WCO. Uruchomienie w naszym szpitalu wyspecjalizowanej jednostki Breast Cancer Unit to kolejny milowy krok, pozwalający zapewnić chorym opiekę na najwyższym poziomie, odpowiadającą standardom i osiągnięciom współczesnej medycyny. Dzięki Breast Units osiąga się najlepsze wyniki leczenia raka piersi.” WCO zaprasza wszystkich zainteresowanych – udział w wydarzeniu i konferencji jest bezpłatny.

Koncepcja tworzenia nowoczesnych, interdyscyplinarnych ośrodków posiadających kompleksowe możliwości w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki nad chorymi na raka piersi została kilkanaście lat temu sformułowana przez specjalistów z towarzystwa EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists). Została ona wsparta w 2006 roku zaleceniami Komisji Europejskiej.

Breast Cancer Unit ma zapewnić kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę dla pacjentek z chorobami nowotworowymi piersi, tak aby cały proces leczenia przebiegał, w jednym miejscu, pod opieką zespołu specjalistów gwarantują sprawny i zgodny z najnowszymi standardami wiedzy proces leczenia. Specjalizacja takiego ośrodka oraz efekt synergii pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów jest gwarancją zdecydowanie lepszych wyników leczenia.

Niestety w Polsce funkcjonuje jedynie kilka Breast Cancer Unit, w Bydgoszczy, Gdyni, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu. Podczas gdy powinno ich być, zgodnie z zaleceniami, kilkadziesiąt – po jednym na każde 0,5 mln mieszkańców Polski. Tym bardziej należy się cieszyć z otwarcia BCU w Wielkopolskim Centrum Onkologii, który zapewni dostęp do wysokiej jakości leczenia dla pacjentek z nowotworami piersi z terenu Wielkopolski.


Źródło:

  1. Wielkopolskie Centrum Onkologii, Aktualności
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA