Menu

Nowe terapie dla chorych z rakiem piersi, rakiem prostaty oraz szpiczakiem na liście refundacyjnej

22.02.2022

Logo Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 marca 2022 roku. Resort zdrowia zdecydował się na objęcie finansowaniem nowych terapii przeciwnowotworowych, stosowanych zarówno w leczeniu guzów litych, jak i chorób hematoonkologicznych. To odpowiedź na zgłaszane od lat oczekiwania ekspertów klinicznych, organizacji pacjenckich oraz samych pacjentów.

Na dobre informacje dotyczące schematu leczenia refundowanego raka piersi, od kilku lat czekali lekarze, organizacje pacjentów, ale przede wszystkim kobiety z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi, u których po leczeniu operacyjnym pozostała tzw. choroba resztkowa. Od 1 marca 2022 roku będą miały dostęp do systemowego leczenia uzupełniającego, dzięki któremu ich szanse na całkowite wyleczenie znacznie wzrosną. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia refundowany będzie trastuzumab emtanzyny we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi.

Dobre wiadomości dotyczą również pacjentów z rakiem prostaty. Po kilkudziesięciu miesiącach prac i analiz podjęto decyzję o refundacji nowoczesnych terapii u chorych, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o udostępnieniu w tym wskazaniu trzech nowych leków – apalutamidu, darolutamidu oraz enzalutamidu.

Resort zdrowia podjął także decyzję o kontynuacji zwiększania dostępności do nowych terapii dla pacjentów z nowotworami krwi. Do pierwszej linii leczenia szpiczaka plazmocytowego trafia lenalidomid, o co eksperci kliniczni oraz organizacje pacjentów zabiegali od lat. Ponadto, co szczególnie istotne w aktualnej sytuacji epidemicznej, pacjenci ze szpiczakiem otrzymają dostęp do daratumumabu podawanego podskórnie, znacząco poprawiając komfort leczenia.

– Niezmiernie cieszę się z decyzji refundacyjnej, która umożliwi polskim pacjentkom korzystanie z terapii uzupełniającej w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi. Dzięki niej rokowania kobiet, u których wcześniejsze leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów znaczenie się poprawią. Będą mogły zapomnieć o chorobie, a to bardzo ważne dla każdej pacjentki – aby miały poczucie, że choroba nie wróci. Tym bardziej, że HER2-dodatni rak piersi coraz częściej dotyka młode kobiety, przed którymi całe życie. Dziękuję wszystkim, którzy zabiegali o zmiany – lekarzom, przedstawicielom organizacji pacjentów i samym chorym – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onkocafe Razem Lepiej i dodaje – równie istotne jest zwiększenie dostępu do terapii dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Od dawna pacjenci czekali na możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia na wcześniejszym etapie, przed wystąpieniem przerzutów. Dziękujemy także Ministerstwu Zdrowia za kontynuację zmian w leczeniu nowotworów krwi. Nowelizacja schematu leczenia refundowanego w szpiczaku to kolejna zmiana dowodząca szczególnego priorytetu tej dziedziny w polityce zdrowotnej państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obwieszczenie refundacyjne wejdzie w życie 1 marca 2022 roku. Treść nowych programów lekowych jest dostępna w specjalnej zakładce na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz jako załącznik do obwieszczenia, który można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.


Źródło:

  1. Fundacja Onkocafe
  2. Ministerstwo Zdrowia
» więcej aktualności medycznych