Menu

15 wypalonych papierosów = 1 mutacja nowotworowa

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Zespół naukowców brytyjskich zanalizował kod genowy komórek nowotworowych u chorych z rakiem drobnokokomórkowym płuc oraz czerniakiem skóry. Powyższe badanie potwierdziło kluczową rolę mutacji komórkowej w procesie kancerogenezy, czyli procesie wieloetapowego tworzenia nowotworu.

Co więcej, po przeanalizowaniu struktury genowej komórek nowotworowych w badanej grupie pacjentów wykazano, że w komórkach nowotworowych chorych z rakiem drobnokomórkowym płuc i czerniakiem skóry występuje odpowiednio 23,000 i 30,000 więcej mutacji niż w komórkach zdrowych u tego samego chorego.

Kolejne badania pokazały, że wypalenie około 15 papierosów powoduje powstanie średnio 1 mutacji w organizmie palacza. Oczywiście wiele z tych mutacji nie spowoduje indukcji procesu kancerogenezy, co nie zmienia faktu, że wg powyższych badań palenie tytoniu stanowi swoistego rodzaju granie w „rosyjską ruletkę”, której efektów nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Podobną zależność wykazano pomiędzy korzystaniem z solariów (promieniowaniem UV), a wystąpieniem czerniaka skóry. Wprawdzie nie jest dokładnie znana dawka promieniowania UV odpowiedzialna za wyindukowanie pojedynczej mutacji, aczkolwiek według ostatnich badań międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem solaria są tak samo rakotwórcze jak papierosy. U osób, które zaczynają opalać się w solariach przed trzydziestym rokiem życia, ryzyko wystąpienia czerniaka złośliwego wzrasta o 75 procent.

Powyższe badania po raz kolejny pokazują, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie, dlatego też we własnym zakresie powinniśmy starać się redukować ryzyko zachorowania na nowotwór. Pamiętajmy – lepiej jest zapobiegać niż leczyć!


Źródło:

  1. Erin D. i wsp.: A small-cell lung cancer genome with complex signatures of tobacco exposure; Nature; 16 Dec 2009
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA