Menu

Palenie papierosów wpływa niekorzystnie na wyniki leczenia nowotworów

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Z raportu Naczelnego Lekarza USA wynika, że zaprzestanie palenia poprawia rokowanie u chorych na nowotwory złośliwe. Wynika to z jednej strony ze związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy paleniem a zwiększoną umieralnością z powodu chorób nowotworowych i innych schorzeń, zachorowaniem na drugi nowotwór, a z drugiej na istniejące prawdopodobieństwo gorszej odpowiedzi na leczenie i większą toksyczność stosowanego leczenia przeciwnowotworowego.

To wszystko wpływa na pogląd, że nie można już ignorować palenia tytoniu przez chorych na nowotwory złośliwe i traktować tego nałogu jako przyjemności, którą chorzy cieszyli się w trudnym okresie swojego życia.


Źródło:

  1. Cancer 2014;120: 1914–1916
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA