Menu

Onkologia w Polsce – podstawowym problemem jest niewystarczające finansowanie!

panel onkologiczny w Najwyższej Izbie Kontroli, listopad 2017

Fotografia: nik.gov.pl

W Polsce co roku umiera z powodu nowotworów prawie 100 tys. osób. Z analizy wskaźnika pięcioletnich przeżyć pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową wynika, że Polska należy do krajów, których system opieki zdrowotnej radzi sobie z pacjentami onkologicznymi gorzej niż ma to miejsce w większości państw UE.

Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że obecny sposób opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz wprowadzone w ostatnich latach zmiany (pakiet onkologiczny) nie doprowadziły do wystarczającej poprawy w istotnych obszarach leczenia. Mając to na uwadze NIK zorganizowała panel ekspertów poświęcony kluczowym problemom służby zdrowia w walce z rakiem.

Nowotwory są wykrywane zbyt późno. System opieki zdrowotnej nie radzi sobie z wykrywaniem choroby we wczesnych stadiach zaawansowania wtedy, gdy leczenie może być najbardziej skuteczne. Problemem jest zapewnienie wszystkim pacjentom dostępu do szybkiej i efektywnej diagnostyki onkologicznej. Pomimo istnienia aparatury i odpowiednich metod w wielu przypadkach postawienie precyzyjnej diagnozy jest problemem lub trwa za długo, co nie pozwala na optymalne wykorzystanie procedur leczniczych. W niektórych placówkach służby zdrowia kompleksowość i jakość udzielanych świadczeń pozostawia wiele do życzenia.

Pomimo odnotowanego wzrostu, nakłady na onkologię są za małe. Społeczeństwo się starzeje, liczba wykrywanych nowotworów stale rośnie, rosną również koszty procedur medycznych.

Widać wyraźnie, że polskiej onkologii potrzeba wdrożenia i odpowiedniego finansowania ścieżki nowoczesnego, kompleksowego i przede wszystkim skutecznego leczenia. Takiego, które rozpoczęłoby się od właściwego i dokładnego badania, prowadziło przez spersonalizowaną terapię, a zakończyło na rehabilitacji onkologicznej.

Źródło: nik.gov.pl

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA