Menu

Mięsaki tkanek miękkich - Podręcznik on-line

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Na stronie: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK66046/ jest ogólnie dostępny podręcznik leczenia mięsaków tkanek miękkich dorosłych. Wśród wielu zagadnień warte uwagi są wyniki badania randomizowanego leczenia oszczędzającego kończyny u chorych z mięsakami (badanie PORT).

Zwraca się także uwagę na potrzebę łączenia leczenia chirurgicznego z chemioterapia i radioterapią w celu uzyskania jak najlepszych wyników leczenia, szczególnie w sytuacjach, gdy trudno jest uzyskać wystarczająco radykalny margines chirurgiczny.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA