Menu

Wpływ diety na występowanie potrójnie ujemnego raka piersi

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC – Triple-Negative Breast Cancer - brak ekspresji receptorów estrogenowych, progesteronowych i HER2) jest częstą postacią tego nowotworu u kobiet z obfitą tkanka gruczołową w piersiach (ang.dense breast). Ten typ nowotworu charakteryzuje się gorszym rokowaniem niż inne typy raka tego narządu.

W opublikowanej w tym roku pracy w czasopiśmie Nutr Cancer (2016;68 Epub) autorzy zwracają uwagę wpływu diety na częstość występowania tego typu nowotworu. Wyniki badania wskazują, że dieta oparta na owocach morza i warzywach chroni przed powstawanie formy TNBC, podczas gdy dieta oparta o zboża, mięso i jajka wpływa niekorzystnie i w tej grupie kobiet z dense breast obserwowano częstsze zachorowania na ten typ raka.

Dodatkowo chore z TNBC częściej wykazywały otyłość, w tym otyłość brzuszną, w porównaniu z chorymi na inne typy raka piersi. Badanie to wskazuje na profilaktyczną rolę sposobu odżywiania się w stosunku do powstawania gorzej rokujących form raka piersi.


Źródło:

  1. Go Y., Chung M., Park Y.: Dietary pattern for women with Triple-Negative Breast Cancer and dense breast. Nutr Cancer 2016;68(8)
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA