Menu

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2018

Konferencja priorytety w ochronie zdrowia 2018

11 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się cykliczna debata o najważniejszych wyzwaniach polskiej ochrony zdrowia. W trakcie konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2018 pod lupę zostaną wzięte najbardziej newralgiczne problemy. Wśród nich znajdzie się onkologia.

Jedna z sesji dotyczyć będzie priorytetów w onkologii na przykładzie raka płuca. Eksperci przyjrzą się bliżej epidemiologii raka płuca, wyzwaniom w leczeniu zaawansowanego raka płuca. Ponadto ocenią nakłady na leczenie zaawansowanego raka płuca. Nie zabraknie także opinii pacjentów na temat terapii chorych na raka. Uczestnicy wysłuchają głosu fachowców o roli immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca. W trakcie sesji odbędzie się także dyskusja nad znaczeniem czynników predykcyjnych w kontekście klinicznym i w kontekście finansowym.

To nie jedyny panel onkologiczny w trakcie konferencji. Zainteresowani tą tematyką mogą także wysłuchać głosu liderów nt. priorytetów na przykładzie raka płuca. Padną kluczowe pytania. W jakim kierunku powinny nastąpić zmiany, aby działania edukacyjne i system badań profilaktycznych były właściwie zorganizowane, monitorowane, proaktywne i realnie zachęcające społeczeństwo do przeprowadzenia takich badań i aby działania były nastawione nie tylko na efekty krótkoterminowe, ale także długoterminowe?

Jakie systemowe działania należy podjąć, żeby zmienić statystyki dotyczące zachorowalności i umieralności na raka jelita grubego? Jak poprawić skuteczność leczenia raka jelita grubego i wydłużyć życie pacjentów? Jak poprawić terapię pacjentów w zaawansowanym stadium choroby?

Konferencja jest bezpłatna, ale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na Termedia - konferencje» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA