Menu

Będzie refundacja zabiegów profilaktycznego usunięcia piersi oraz jajników

profilaktyka raka piersi - zdjęcie poglądowe

Rzeczpospolita informuje, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o refundacji zabiegów profilaktycznego usunięcia piersi oraz jajników u kobiet z wysokim ryzykiem rozwoju raka. Ministerstwo planuje wpisać te zabiegi do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Specjaliści od dłuższego czasu podkreślają, że profilaktyczne usunięcie piersi (mastektomia) oraz profilaktyczne usunięcie jajników (owarektomia) jest istotnym czynnikiem ograniczenia ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika u osób będących nosicielami mutacji genów BRCA1/BRCA2. W większości państw zachodniej Europy operacje takie są refundowane. W Polsce pacjentki do tej pory musiały płacić za nie z własnej kieszeni.

W lutym pozytywną rekomendację dla profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów wydała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Nowotwory jajnika rozpoznaje się rocznie u 3600 kobiet, z czego u 20 procent występują mutacje BRCA1/BRCA2. Na tej podstawie Agencja szacuje, że zabieg pozwoli ocalić przed zachorowaniem na raka kilkaset Polek rocznie.

Obecnie AOTMiT kończy analizę profilaktycznej mastektomii, zabiegu o którego refundację środowisko onkologów stara się od lat. Na świecie jest ona standardem jako najlepsza metoda zapobiegania rakowi piersi u nosicielek mutacji genu BRCA. W Polsce dostępna jest jedynie dla wybranych pacjentek, które stać na to by samodzielnie zapłacić za operację.

Miejmy nadzieję, że informacja o włączeniu profilaktycznej mastektomii i owarektomii na listę zabiegów refundowanych zostanie szybko potwierdzona oficjalnym komunikatem Ministerstwa Zdrowia.


Źródło:

  1. Rzeczpospolita
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA