Menu

Organoidy wyhodowane z komórek pacjentów pomagają przewidzieć reakcję na chemioterapię

organoidy wychodowane z próbek tkanki nowotworowej pobranej od pacjenta

Foto. S.N. Ooft and M. Mertz

Naukowcy holenderscy opracowali test wykorzystujący organoidy* wyhodowane z próbek tkanki nowotworowej pobranej od pacjenta, który może pomóc przewidzieć, jak pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego mogą zareagować na leczenie chemioterapią. W badaniu klinicznym opracowany test na bazie organoidów prawidłowo przewidywał odpowiedz na leczenie u 80% pacjentów leczonych chemioterapią irynotekanem.

*Organoid – to trójwymiarowa, zminiaturyzowana i uproszczona wersja narządu wyhodowana in vitro (w laboratorium), która pokazuje realistyczną mikro-anatomię. Organoidy są używane przez naukowców do badania chorób oraz metod leczenia w warunkach laboratoryjnych.
Test może pomóc w identyfikacji pacjentów, w przypadku których toksyczna chemioterapia może okazać się nieskuteczna. Chemioterapia często jest podstawą terapii przeciwnowotworowych, ale wielu pacjentów nie reaguje na leczenie i jednocześnie doświadcza poważnych skutków ubocznych. Dlatego też priorytetem badaczy jest opracowanie metod pozwalających przewidzieć, którzy pacjenci z dużym prawdopodobieństwem skorzystają na zastosowaniu chemioterapii.

Zespół badaczy z Holandii opracował nową strategię, która wykorzystuje modele organoidowe, wychodowane z komórek guza nowotworowego pobranych indywidualnie od każdego z pacjentów aby przewidzieć, jak ich nowotwór może zareagować na leki stosowane w chemioterapii. Badacze zebrali próbki od 61 pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego i wykorzystali pobrane tkanki do wytworzenia organoidów, które leczyli irynotekanem samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią 5-FU.

Organoidy odzwierciedlały reakcję pacjentów na leczenie, prawidłowo klasyfikując 80% pacjentów leczonych irynotekanem. Niestety naukowcy stwierdzili, że organoidy nie są w stanie przewidzieć reakcji pacjentów na leczenie za pomocą kombinacji 5-FU i oksaliplatyny. Reasumując, wyniki badań sugerują, że testy wykorzystujące organoidy mogłyby być stosowane w celu zapobiegania nieskutecznej chemioterapii opartej na irynotekanie.


Źródło:

  1. Patient-derived organoids can predict response to chemotherapy in metastatic colorectal cancer patients, Science Translational Medicine
» więcej aktualności medycznych