Menu

Leczenie raka krtani – nowoczesna chirurgia endoskopowa z wykorzystaniem lasera

Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej na Oddziale Otolaryngologii w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego

W krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego na Oddziale Otolaryngologii wykonuje się małoinwazyjne operacje chirurgicznego usunięcia nowotworów krtani. Cechą szczególną wykonywanych tu zabiegów jest wykorzystanie nowoczesnego lasera i metody endoskopowej.

Jeszcze do niedawna wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonywane były tradycyjnie, z dostępu zewnętrznego, ale już teraz lekarze często przeprowadzają operacje usuwania nowotworów krtani metodą endoskopową z wykorzystaniem lasera CO2. Mogliby jeszcze częściej - gdyby guz nowotworowy u pacjentów był zdiagnozowany na wczesnym etapie rozwoju. Niestety tylko wczesne stadia nowotworów można operować metodą endoskopową, dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na niepokojące objawy i nie ociąganie się z wizytą u lekarza.

Operacja techniką endoskopową wiąże się z szeregiem korzyści dla pacjenta - znacznie mniejszą inwazyjnością zabiegu, brakiem zewnętrznych ran pooperacyjnych, szybszym gojeniem, znacznie mniejszymi dolegliwościami bólowymi oraz krótszym pobytem w szpitalu.

Niebagatelną rolę w efektywnym leczeniu nowotworów odgrywa nowoczesna diagnostyka. W „Żeromskim” lekarze wykorzystują w tym celu endoskopowe badanie krtani z zastosowaniem technologii NBI (Narrow Band Imaging), które pozwala wykryć zmiany nowotworowe trudne do wykrycia z wykorzystaniem klasycznego badania endoskopowego.

Badanie NBI wykorzystuje różnice we właściwościach pochłaniania światła, o różnych długościach fali, przez krew i tkanki otaczające naczynie krwionośne, co pozwala precyzyjnie określić umiejscowienie i rozległość nowotworu na powierzchni błony śluzowej. Na razie tylko kilka ośrodków w Polsce dysponuje takimi możliwościami diagnostyki.


Źródło:

  1. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA