Menu

Zbalansowana, niskotłuszczowa dieta zmniejsza ryzyko śmierci z powodu raka piersi

American Society of Clinical Oncolog - logo

W USA przeprowadzono bardzo szerokie badanie kliniczne w ramach programu Women's Health Initiative (WHI) dotyczące wpływu sposobu odżywiania się na ryzyko śmierci z powodu raka piersi. W badaniu udział wzięło prawie 49 000 kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które w chwili przystąpienia do badania nie miały zdiagnozowanego raka piersi.

Badanie wykazało że kobiety, które stosowały zrównoważoną dietę o niskiej zawartości tłuszczu, obejmującą codzienną porcję owoców, warzyw i zbóż miały o 21% niższe ryzyko zgonu z powodu raka piersi niż kobiety z grupy kontrolnej, które kontynuowały normalną dietę, z wyższą ilością spożywanych tłuszczów.

Jest to pierwsze duże, randomizowane badanie kliniczne, które pokazuje, że dieta może zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu raka piersi. Wyniki badania zostaną przedstawione na rozpoczynającym się wkrótce corocznym spotkaniu ASCO w Chicago.

W latach 1993–1998 naukowcy losowo przypisywali rozpoczynające udział w badaniu kobiety do grupy stosującej normalną dietę, w której tłuszcz stanowił 32% lub więcej spożywanych dziennych kalorii, lub do grupy z dietą mającą na celu zmniejszenie spożycia tłuszczu do 20% lub mniej dziennego spożycia kalorii. Od uczestniczek z grupy o obniżonym spożyciu tłuszczu wymagano też spożycia przynajmniej jednej porcji warzyw, owoców i zboża w codziennej diecie.

Kobiety z grupy zbilansowanej diety niskotłuszczowej przestrzegały wyznaczonych zasad diety przez około 8,5 roku. Badacze monitorowali wszystkie uczestniczki badania, również po zakończeniu 8 letniego okresu stosowania diety, aby sprawdzić, czy zmarły z powodu raka piersi lub z innej przyczyny. Średni czas obserwacji uczestniczek badania wynosił 19,6 lat. Odnotowano 3737 przypadków zachorowania na raka piersi w latach 1993–2013.

Podsumowując wyniki badania, kobiety w grupie stosującej dietę niskotłuszczową odniosły szereg krótko- i długoterminowych korzyści zdrowotnych w porównaniu z kobietami z grupy odżywiającej się klasycznie. Najważniejsze z nich to:

  • o 21% niższe ryzyko zgonu z powodu raka piersi u kobiet stosujących zrównoważoną, niskotłuszczową dietę w porównaniu z kobietami, których dieta zawierała 32% lub więcej kalorii pochodzących z tłuszczu,
  • o 15% mniejsze ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po rozpoznaniu raka piersi u kobiet na zrównoważonej, niskotłuszczowej diecie w porównaniu z kobietami, których dieta zawierała 32% lub więcej kalorii pochodzących z tłuszczu.

Źródło:

  1. Balanced, Low-Fat Diet Reduces Risk of Death From Breast Cancer in Postmenopausal Women, American Society of Clinical Oncology (ASCO)
» więcej aktualności medycznych