Menu

Maj miesiącem świadomości raka pęcherza moczowego

baner kampanii bladder cancer awarness month

W świadomości społecznej ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego jest lekceważone, a temat ten jest rzadko obecny w mediach. Tymczasem rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Z jego powodu w Polsce co roku umiera ponad 3000 chorych, a prawie 7000 osób staje w obliczu diagnozy i rozpoczyna leczenie.

Szczególnie zagrożeni są mężczyźni, ponieważ rak pęcherza moczowego występuje u nich niemal 4 razy częściej u kobiet i pod względem ilości zachorowań jest czwartym nowotworem złośliwym po raku płuca, prostaty czy raku jelita grubego. Pomimo iż w Polsce częstość zachorowań na nowotwory pęcherza moczowego jest niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej , to niestety umieralność na ten rodzaj nowotworów jest u nas znacznie wyższa niż średnia dla krajów UE (dotyczy to mężczyzn).

Powinno to stać się znakiem ostrzegawczym dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, decydentów oraz lekarzy. Niestety ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego jest lekceważone, a media rzadko podejmują ten temat. Dzieje się tak pomimo tego, że z powodu tego nowotworu umiera znacznie więcej chorych niż z powodu czerniaka, o którym dużo się mówi i pisze.
Wzrost świadomości ryzyka zachorowania na ten rodzaj raka w połączeniu ze łatwością jego wykrycia w profilaktycznym badaniu USG jamy brzusznej może dużo zmienić. Badanie takie powinniśmy wykonywać dla własnego bezpieczeństwa co roku. Pomocne może być też badanie moczu na obecność krwi, pozwala ono wykryć nawet niewielkie krwawienie, które jest niedostrzegalne gołym okiem. Krwiomocz zauważalny gołym okiem jest bezwzględnym wskazaniem do niezwłocznego przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki w kierunku raka pęcherza moczowego.

Wykonujmy badania profilaktyczne co roku, nie lekceważmy niepokojących objawów, nie odkładajmy wizyty u lekarza na później! Pamiętajmy #WczesneWykrycieToŻycie!

Więcej informacji na temat raka pęcherza znajdą Państwo w artykule - Rak pęcherza moczowego.


Źródło:

  1. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO)
  2. European Cancer Patient Coalition (ECPC)
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA