Menu

Praca w nocy zwiększa ryzyko zachorowania na raka u kobiet

praca w nocy zdjęcie poglądowe

Badania przeprowadzone na podstawie danych obejmujących łącznie prawie 4 mln osób z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Australii wykazały, że u kobiet wykonujących długotrwałą pracę w godzinach nocnych (pracujących na nocną zmianę) wzrasta ryzyko zachorowania na nowotwory.

Badanie oceniało ryzyko zachorowania na 11 nowotworów. Stwierdzono zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry (o 41%), raka piersi (o 32%), raka przewodu pokarmowego (o 18%) w porównaniu do kobiet, które nie pracowały w porze nocnej.

Grupą szczególnie narażoną na zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory są pielegniarki pracujące w nocy. Rośnie zwłaszcza ryzyko zachorowania na raka piersi (o 58%), raka przewodu pokarmowego (o 35%) i raka płuc (o 28%) w porównaniu do pielęgniarek wykonujących pracę tylko w dzień.
Autorzy zwracają uwagę, że osoby pracujące długotrwale w godzinach nocnych, a zwłaszcza pielęgniarki powinny częściej przechodzić badania przesiewowe w celu wczesnego wykrywania nowotworów.

Autorzy zauważyli także różnice w zachorowaniu na raka piersi w badanej populacji: ryzyko zachorowania na raka piersi było większe u kobiet z Ameryki Północnej i Europy, u kobiet z Azji i Australii nie stwierdzono w tym nowotworze zależności od pracy nocnej. Wyjaśnieniem może być, według hipotezy autorów, większa ilość hormonów płciowych u kobiet z Ameryki i Europy.


Źródła:

  1. American Association for Cancer Research - Female Night Shift Workers May Have Increased Risk of Common Cancers
  2. Xia Y. i wsp.: Night Shift work increases the risk of multiple cancers in women: a systemic review and meta-analysis of 61 articles. Cancer Epidemiology Biomarkers Prevention 2018;27(25-40; http://cebp.aacrjournals.org/content/27/1/25
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA