Menu

TULSA - nowatorska metoda leczenia raka prostaty ultradźwiękami pod kontrolą MRI

TULSA - nowatorska metoda leczenia raka prostaty ultradźwiękami pod kontrolą MRI

foto. Profound Medical Corp.

Według nowego badania, przedstawionego 25 listopada 2019 r. na dorocznym spotkaniu Radiological Society of North America, nowatorska procedura wykonywana pod kontrolą MRI, która wykorzystuje ultradźwięki do ablacji termicznej, skutecznie leczy raka prostaty przy minimalnych efektach ubocznych. Naukowcy stwierdzili również, że procedura może być stosowana w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Rak prostaty jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci z powodu raka u mężczyzn po raku płuc. Leczenie choroby w tym małym gruczole otaczającym cewkę moczową tuż poniżej pęcherza jest trudne. Leczenie chirurgiczne i radioterapia nie zawsze są skuteczne i mogą powodować niepożądane skutki uboczne w postaci nietrzymania moczu, impotencji i zaburzenia czynności jelit. Innym obecnie dostępnym technikom leczenia raka prostaty za pomocą ablacji brakuje zaawansowanych możliwości kontroli pozycji za pomocą technik obrazowania czy monitorowania temperatury.

W ostatnich latach minimalnie inwazyjna metoda zwana przezcewkową ablacją ultrasonograficzną pod kontrolą MRI (TULSA) stała się obiecującą opcją leczenia. W metodzie TULSA wykorzystywana jest głowica w kształcie wydłużonego walca o małej średnicy, która jest wprowadzana do cewki moczowej. Głowica ma 10 elementów generujących ultradźwięki, które mogą pokryć cały gruczoł krokowy. W wyniku działania fal ultradźwiękowych, wzrasta temperatura tkanki poddanej działaniu fal aż do poziomu, w którym dochodzi do zniszczenia (ablacji termicznej) zaplanowanego obszaru tkanki prostaty.

Emitery ultradźwięków są kontrolowane automatycznie przez oprogramowanie, które może regulować kształt, kierunek i siłę terapeutycznej wiązki ultradźwiękowej. Cała procedura odbywa się pod kontrolą obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), dzięki czemu lekarze mogą ściśle monitorować proces leczenia, kontrolując temperaturę i obszar ogrzewanej tkanki.

„W przeciwieństwie do innych systemów ultradźwiękowych dostępnych na rynku, w TULSA można monitorować proces ablacji ultradźwiękowej w czasie rzeczywistym i otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne z obrazowania MRI dotyczące dawki termicznej i jej efektywności” - powiedział współautor badania, dr Steven Raman, profesor radiologii i urologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA). „Jest to procedura ambulatoryjna z minimalnym czasem powrotu do zdrowia”.

W nowym wieloośrodkowym badaniu naukowcy opisali wyniki stosowania metody TULSA podczas trwających rok testów klinicznych. W badaniu wzięło udział 115 mężczyzn w średnim wieku 65 lat ze zlokalizowanym rakiem prostaty niskiego lub średnio ryzyka. Czas trwania zabiegu wynosił średnio 51 minut.

Objętość prostaty w grupie pacjentów uczestniczących w badaniu zmniejszyła się średnio z 39 centymetrów sześciennych przed leczeniem do 3,8 centymetrów sześciennych w rok po leczeniu. U 80% uczestników badania poddanych leczeniu metodą TULSA po jego zakończeniu nie odnotowano klinicznie zauważalnej obecności raka prostaty. U siedemdziesięciu dwóch spośród 111 mężczyzn, czyli u 65%, biopsja wykonana po upływie roku nie odnotowała obecności tkanki nowotworowej. Poziomy PSA, markera raka prostaty, spadły o 95%.
„Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki u pacjentów, z radykalnym zmniejszeniem objętości prostaty o ponad 90 procent i niskim poziomem impotencji, prawie bez problemów z nietrzymaniem moczu” - powiedział dr Raman.

Metoda TULSA jest zatwierdzona do użytku klinicznego w Europie oraz w USA i może się stać ważnym narzędziem w leczeniu zarówno raka prostaty, jak i łagodnego przerostu prostaty lub powiększenia prostaty.

„Istnieją dwie bardzo unikalne cechy tej metody” - powiedział dr Raman. „Po pierwsze, można kontrolować z dużo większą dokładnością, obszar leczenia, zachowując funkcje seksualne i unikając problemów z nietrzymaniem moczu. Po drugie, można to zrobić zarówno w przypadku rozproszonego, jak i zlokalizowanego raka prostaty oraz zmian łagodnych, w tym łagodnego rozrostu prostaty”.

Dr Raman powiedział, że TULSA ma również tę zaletę, że umożliwia dalsze leczenie w razie potrzeby. Jeśli pierwszy zabieg się nie powiedzie, procedurę można powtórzyć i nadal można zastosować bardziej agresywne metody inwazyjne, takie jak chirurgia czy radioterapia. Metodę TULSA można zastosować również w przypadku niepowodzenia leczenia za pomocą radioterapii.


Źródło:

  1. Radiological Society of North America
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA