Menu

U wielu młodszych pacjentów rak żołądka rozwija się w groźniejszej postaci

rak żołądka - ilustracja poglądowa

Naukowcy z Kliniki Mayo w USA ustalili, że u wielu osób poniżej 60. roku życia dochodzi do rozwoju raka żołądka w genetycznie i klinicznie odmiennej postaci. W porównaniu z rakiem żołądka u osób starszych, wczesny rak żołądka (ten u młodszych pacjentów) szybciej rośnie i rozprzestrzenia się w organizmie, ma gorsze rokowania i jest bardziej odporny na standardową chemioterapię.

Podczas gdy statystyki dotyczące ilości przypadków raka żołądka u starszych pacjentów spadają od dziesięcioleci, ilość zachorowań na wczesnego raka żołądka stale wzrasta i obecnie stanowi ponad 30% ogólnej ilości zdiagnozowanych przypadków raka tego organu.

„Myślę, że jest to alarmujący trend, ponieważ rak żołądka jest groźną, wyniszczającą chorobą”, mówi jeden z autorów badania dr Travis Grotz, specjalista chirurgii onkologicznej z Mayo Clinic. „W Stanach Zjednoczonych wiedza na temat objawów raka żołądka jest niewielka, a wielu młodszych pacjentów jest diagnozowanych późno - gdy leczenie jest mniej skuteczne”.

Zespół badaczy przeanalizował 75 225 przypadków raka żołądka pochodzących z kilku baz danych obejmujących lata 1973–2015. Aktualnie średni wiek osoby, u której zdiagnozowano raka żołądka wynosi 68 lat, ale osoby w wieku 30, 40 i 50 lat są obecnie bardziej narażone na ryzyko zachorowania niż kiedyś.

Chociaż nie ma zdefiniowanego jednoznacznego wieku granicznego dla wczesnego i późnego raka żołądka, to naukowcy ustalili , że te rozróżnienie to jest prawdziwe i to niezależnie od tego, czy zastosowali granicę wieku 60, 50 czy 40 lat. Badacze stwierdzili, że ilość przypadków późnego raka żołądka zmniejszała się o 1,8% rocznie w całym badanym okresie (1973 – 2015), podczas gdy ilość przypadków wczesnego raka żołądka zmniejszała się o 1,9% rocznie w latach 1973 do 1995, a potem wzrosła o 1,5% w 2013 roku. Odsetek wczesnego rak żołądka podwoił się z 18% wszystkich przypadków w 1995 r. do ponad 30% wszystkich przypadków raka żołądka obecnie.

„Zazwyczaj raka żołądka diagnozujemy u pacjentów w wieku około 70 lat, ale coraz częściej stwierdzamy go u pacjentów w wieku od 30 do 50 lat”, mówi dr Grotz.

Dr Grotz dodaje, że zwiększona częstość zachorowań u młodszych pacjentów nie wynika z wcześniejszego wykrycia choroby i nie jest wynikiem badań przesiewowych. „Nie ma uniwersalnego badania przesiewowego w kierunku raka żołądka, a u młodszych pacjentów rak jest wykrywany w bardziej zaawansowanym stadium niż u starszych pacjentów” - mówi.

Naukowcy odkryli, że oprócz tego, że wczesny rak żołądka charakteryzuje się większą śmiertelnością, to jest również genetycznie i molekularnie odmienny. Co więcej, tradycyjne czynniki ryzyka rozwoju raka żołądka u starszych Amerykanów, takie jak palenie tytoniu, nie wydają się korelować z jego wczesnym odpowiednikiem.

„Mam nadzieję, że badania takie jak nasze podniosą świadomość zagrożenia i zwiększą uwagę lekarzy na objawy raka żołądka, szczególnie w przypadku młodszych pacjentów” - mówi dr Grotz. „Młodsi pacjenci, którzy czują się pełni jeszcze przed zakończeniem posiłku lub mają refluks, bóle brzucha, odnotowali utratę wagi czy trudności z jedzeniem, powinni skontaktować się z lekarzem.”


Źródło:

  1. Many younger patients with stomach cancer have a distinct disease, Mayo research discovers, Mayo Clinic
  2. Early-onset gastric cancer is a distinct disease with worrisome trends and oncogenic features, Surgery Journal
» więcej aktualności medycznych