Menu

Seks oralny przyczyną wzrostu liczby zachorowań na raka?

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Wg najnowszego raportu naukowców brytyjskich, opublikowanego w ostatnim numerze British Medical Journal liczba nowotworów złośliwych występujących w ustnej części gardła wzrosła w trakcie ostatnich 20 lat o około 50%.

Naukowcy z Institute of Head and Neck Studies and Education (InHANSE) w Coventry sugerują, że tak znaczny wzrost tej populacji pacjentów spowodowany jest poprzez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), przenoszonego poprzez seks oralny.

Badacze z Uniwersytetu w Coventry pokazują dane według których nowotwory złośliwe głowy i szyi stanowią szóstą pod względem występowania, najczęstszą grupę nowotworów złośliwych występujących na świecie. Niestety, pomimo, że grupa rocznie nowowykrywanych nowotworów głowy i szyi systematycznie maleje, sytuacja z rakami ustnej części gardła kształtuje się zupełnie odwrotnie. W latach 1989-2006 występowanie raków ustnej części gardła wzrosło z 7/100 tyś. mieszkańców do 11/100 tyś. co stanowi wzrost o około 51%.

Odpowiedzialnością za tego typu sytuację obarcza się wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), przenoszonego poprzez seks oralny. Potwierdza to inne badanie naukowców szwedzkich potwierdzające korelację pomiędzy obecnością wirusa HPV w tkankach, a występowaniem raka ustnej części gardła. Wyniki powyższego badania są interesujące, ze względu na ewentualne potencjalne korzyści mogące wynikać z wprowadzenia szczepionki przeciwko HPV u młodych osób, znajdujących się w grupie potencjalnego ryzyka raków ustnej części gardła. Być może tego typu postępowanie doprowadzi do znacznego zmniejszenia liczby typu pacjentów.


Źródło:

  1. Mehanna, H. I wsp.: Oropharyngeal carcinoma related to human papillomavirus BMJ, 340 DOI: 10.1136/bmj.c1439
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA