Menu

Leczenie raka jajnika: dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z chemioterapią systemową i zabiegiem cytoredukcyjnym znacząco poprawia wyniki leczenia chorych w III stopniu zaawansowania

dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - HIPEC

W renomowanym czasopiśmie The New England Journal of Medicine, w najnowszym numerze, pojawił się długo oczekiwany artykuł badaczy holenderskich i duńskich oceniających wyniki leczenia 245 chorych z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania.

Badanie było randomizowane (czyli losowo przydzielano sposób leczenia): jedna grupa chorych była leczona standardowo (chemioterapia i zabieg operacyjny), druga została poddana dodatkowo dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w podwyższonej temperaturze (HIPEC), Do badania kwalifikowano te chore, u których po wstępnej chemioterapii uzyskano przynajmniej stabilizację choroby.

Najważniejszym elementem analizy wyników leczenia był czas przeżycia chorych. Średni czas przeżycia chorych wynosił o prawie 50% więcej w grupie poddanej procedurze HIPEC. Nie stwierdzono zwiększenia ilości objawów niepożądanych po zastosowaniu dodatkowej chemioterapii dootrzewnowej.
We wnioskach autorzy podają, że u chorych z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania, poddanych chemioterapii neoadjuwantowej (czyli podanej przed zabiegiem operacyjnym w celu zwiększenia skuteczności leczenia), terapia HIPEC połączona z operacją cytoredukcyjna wpływa na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od nawrotu i czasu przeżycia całkowitego.


Źródło:

  1. Van Diel W. i wp.: Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer. N Engl J Med 2018;378:230-240;
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA