Menu

Obiecujące wyniki badań laboratoryjnych nad polskim lekiem na raka jajnika

05.04.2022

PolEpi polski kandydat na lek do leczenia raka jajnika

Specjaliści z polskiej firmy NanoVelos S.A. należącej do grupy NanoGroup S.A. zajmującej się biotechnologią oraz nanotechnologią pracują nad lekiem na raka jajnika. Preparat pod nazwą PolEpi ma charakteryzować się wyższą skutecznością i mniejszym poziomem niepożądanych efektów ubocznych niż obecnie stosowane leki.

NanoVelos właśnie otrzymał z amerykańskiego ośrodka badawczego Champions Oncology, zajmującego się testowaniem kandydatów na nowe leki onkologiczne, pozytywne wyniki badań ex vivo skuteczności preparatu PolEpi.

Tym samym PolEpi, polski kandydat na lek onkologiczny przeznaczony do stosowania w leczeniu raka jajnika, może zostać skierowany do dalszych badań laboratoryjnych na myszach, którym wszczepiono ludzki nowotwór jajnika. Będzie to kolejny krok na drodze do rozpoczęcia badań klinicznych, w których będą mogły wziąć udział pacjentki z rakiem jajnika.

- Wyniki, które otrzymaliśmy dotyczą badań ex vivo prowadzonych na modelach tkanek nowotworowych pobranych od pacjentek z rakiem jajnika, różniących się od siebie: charakterystyką guza jajnika, zastosowaną terapią oraz reakcją na terapię, w tym brakiem odpowiedzi na leczenie inną antracykliną, niż epirubicyna. -

- W ramach badań nad PolEpi sprawdzamy możliwość skuteczniejszego i bezpieczniejszego leczenia onkologicznego, niż obecnie stosowane terapie. Naszym celem jest opracowanie technologii, która umożliwi dostarczenie większej ilości substancji czynnej do komórek nowotworowych, a jednocześnie pozwoli ograniczyć działania niepożądane terapii. -

Odpowiedzią na te wyzwania ma być właśnie PolEpi. Wyniki badań prowadzonych przez Champions Oncology, w połączeniu z wynikami badań tolerancji pozwalają stwierdzić, że w porównaniu ze stosowanym m.in. w leczeniu raka jajnika chlorowodorkiem epirubicyny, PolEpi ma potencjał do bardziej efektywnego hamowania wzrostu nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych - prof. Tomasz Ciach, Członek Zarządu NanoGroup S.A., ekspert z dziedziny nanotechnologii.

Więcej informacji na temat PolEpi znajdą Państwo w artykule „Badania nad POLEPI, lekiem na raka jajnika, wkraczają na kolejny etap”


Źródło:

  1. NanoGroup S.A.
» więcej aktualności medycznych