Menu

Szczepionka na bazie DNA przeznaczona do leczenia raka jelita grubego - obiecujące wyniki badań

szczepionka na bazie DNA do leczenia raka jelita grubego - baner

Po raz pierwszy naukowcy przeprowadzą badania kliniczne leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (CRC) za pomocą szczepionki DNA w połączeniu z przeciwciałem PD-1. Potencjalnie terapia ta może znacząco zwiększyć oczekiwaną długość życia chorych. Nadzieja ta wynika z obiecujących wyników badań laboratoryjnych.

Terapia polega na połączeniu szczepionki DNA (TetMYB), która zwiększa naturalną odpowiedź immunologiczną organizmu na nowotwory, z przeciwciałem PD-1, które blokuje naturalną reakcję obronną organizmu przed działaniem szczepionki. Pozytywne wyniki badania klinicznego mogą doprowadzić do opracowania metody skutecznego leczenia raka jelita grubego w jego późnych stadiach, gdy klasyczne terapie nie są już skuteczne.

We wcześniejszych testach szczepionki naukowcy napotkali problem wynikający z tego, że system immunologiczny blokował działanie szczepionki skierowane przeciw komórkom nowotworowym, chroniąc je podobnie jak chroni zdrowe komórki organizmu. Wykorzystanie przeciwciał PD-1 może przezwyciężyć tę przeszkodę, tymczasowo blokując reakcję immunologiczną organizmu i umożliwiając działanie szczepionce.

Połączenie szczepionki DNA - TetMYB i przeciwciał PD1 zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych na myszach, u których indukowano raka. Odpowiedź na leczenie była bardzo dobra, u około połowy myszy rak został wyleczony. Myszy, które miały żyć tylko przez kilka dni lub tygodni, przeżyły do dwóch lat. Szczepionka wytworzyła również "pamięć immunologiczną" u badanych zwierząt. Kiedy u myszy wyleczonych podczas badania próbowano ponownie wywołać raka, został on natychmiastowo zwalczony.

Obecnie badacze testują bezpieczeństwo terapii w przypadku jej stosowania u ludzi, w pierwszej fazie badań klinicznych, u 32 pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego.


Źródło:

  1. DNA-based Vaccine Treatment for Colorectal Cancer to Undergo First Human Study , Digestive Disease Week 2018, Press Releases
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA