Menu

Szałwia chroni jelito grube przed rozwojem raka

liście szałwi

Szałwia (Salvia officinalis, Sage) oraz niektóre związki chemiczne w niej zawarte wykazują pozytywne działanie ogólnoustrojowe, w tym na mechanizmy biologiczne związane z przeciwdziałaniem depresji, oraz odziaływanie na poziomie komórkowym zapobiegając niekorzystnym zmianom w zdrowych komórkach.

Liczne badania potwierdziły korzystny wpływ szałwii na organizm człowieka, w tym działanie poprawiające pamięć, postrzeganie i uczenie się w chorobie Alzheimera. Mniej znane jest przeciwnowotworowe działanie szałwii. Na podstawie badań laboratoryjnych wyizolowanych komórek wiadomo było, że szałwia zapobiega uszkodzeniom DNA komórkowego i zwiększonej proliferacji komórkowej (mnożeniu się komórek) w przypadku komórek raka jelita grubego.

W pracy przedstawionej przez badaczy portugalskich potwierdzono na podstawie badań in-vivo (na żywych organizmach), że picie naparu z szałwii faktycznie działa ochronnie na DNA komórek oraz jest w stanie chronić przed rozwojem nowotworu, dzięki obniżaniu potencjału proliferacyjnego komórek nowotworowych (ich zdolność do namnażania się), co stwierdzono badając marker proliferacji Ki67.

Profilaktyczne działanie szałwii polega na zapobieganiu procesom karcinogenezy (przekształcania się zdrowych komórek w komórki nowotworowe). Dzieje się tak dzięki działaniu ochronnemu w stosunku do DNA zdrowych komórek oraz zmniejszaniu szybkości mnożenia się tych komórek, w których pojawiły się mutacje nowotworowe.

Tak więc do licznych wcześniej znanych, korzystnych właściwości szałwii dołączyło także działanie przeciwnowotworowe.


Źródła:

  1. Lopresti A.: Salvia (Sage): a rewiev of its potential cognitive-enhancing and protective effects. Drugs R D 2017;17:53-64;
  2. Pedro D. i wsp.: Colon cancer chemoprevention by sage tea drinking: decreased DNA damage and cell proliferation. Phytotherapy Research 2016;30:298-305.
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA