Menu

Leki nowej generacji skutecznie hamują rozwój raka nerki

nerki - grafika poglądowa

Rak nerki jest podstępnym nowotworem ponieważ długo rozwija się bezobjawowo. Często wykrywany jest późno, w zaawansowanym stadium z przerzutami. Do niedawna leczenie w takich przypadkach było bardzo trudne, a rokowania niepomyślne. Szybki rozwój nowoczesnych leków onkologicznych przyniósł bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Pojawiły się nowe możliwości leczenia. O dostęp do innowacyjnych terapii raka nerki apelują eksperci, organizacje oraz pacjenci.

Na świecie leczenie zaawansowanego raka nerki bardzo się zmieniło. Przełom nastąpił, gdy pojawiły się leki ukierunkowane molekularnie, które hamują powstawanie nowych naczyń krwionośnych, a tym samym rozwój guza. W Polsce nie mamy dostępu do leków kolejnych generacji uznanych już za standard leczenia i przez to pozostajemy w tyle – mówi dr n. med. Jakub Żołnierek z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

Leki ukierunkowane molekularnie kolejnych generacji, które istotnie przedłużają życie chorych z rozpoznaniem zaawansowanego raka nerki, nie są jeszcze refundowane w Polsce, natomiast w większości krajów Europy czy w Stanach Zjednoczonych są standardowo stosowane w leczeniu chorych z tym rozpoznaniem – podkreśla prof. Piotr Wysocki, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

W lipcu ubiegłego roku jeden z nowych leków, kabozantynib, został pozytywnie oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja uzasadniła, że lek może zmniejszać ryzyko zgonu z powodu raka nerki o 34 proc. oraz wydłużyć czas przeżycia wolny od progresji choroby o ponad 40 proc. w porównaniu do dotychczas stosowanych terapii. Ministerstwo Zdrowia w najbliższym czasie będzie podejmowało decyzje dotyczące dostępności do nowych leków onkologicznych dla chorych z rozpoznaniem zaawansowanego raka nerki, o czym została poinformowana Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

Bardzo liczymy na to, że wkrótce także w Polsce chorzy na raka nerki otrzymają dostęp do innowacyjnych terapii, które pozwolą leczyć ich na światowym poziomie i zgodnie z możliwościami współczesnej medycyny. Środowisko pacjentów i specjalistów oczekuje na decyzje Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie - mówi Beata Ambroziewicz, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA