Menu

Zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy u kobiet po menopauzie ze zdiagnozowanym rakiem piersi

rak piersi - baner

Badania naukowców z Szpitala Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego wskazują, że pacjentki po menopauzie z niedawno zdiagnozowanym rakiem piersi są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy.

Do badania wybrano 4600 kobiet w wieku powyżej 55 lat ze zdiagnozowanym rakiem piersi oraz 23000 kobiet w tej samej grupie wiekowej, bez diagnozy nowotworowej do grupy odniesienia. W badaniu wykorzystano bazę danych (NHIRD -Taiwan National Health Insurance Research Database) i przypadki zachorowań na raka piersi z okresu od 2001 do 2015 roku.

Wyniki tego dużego badania populacyjnego wykazały, że ryzyko wystąpienia cukrzycy u kobiet z rakiem piersi zwiększa się począwszy od pierwszego roku po diagnozie w porównaniu z ryzykiem rozwoju cukrzycy u kobiet bez raka piersi. Zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę u pacjentek z rakiem piersi utrzymuje się nawet przez okres do 10 lat po diagnozie raka, aczkolwiek maleje stopniowo z upływem czasu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że kobiety po menopauzie z rakiem piersi są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy, niezależnie od otrzymywania terapii hormonalnej, i powinny być ściśle monitorowane w celu wczesnego wykrycia cukrzycy i wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego.


Źródło:

  1. Increasing Risk of Diabetes Mellitus in Postmenopausal Women with Newly Diagnosed Primary Breast Cancer, Journal of Diabetes Investigation
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA