Menu

Zamiana czerwonego mięsa w diecie na drób zmniejsza ryzyko raka piersi

pieczony kurczak

Nowe badanie wskazuje, że konsumpcja czerwonego mięsa może zwiększyć ryzyko raka piersi, podczas gdy spożycie drobiu może to ryzyko zmniejszać. Wyniki badania zostały opublikowane w International Journal of Cancer.

W ramach badania badacze przeanalizowali informacje na temat spożycia różnych rodzajów mięsa i metod jego przygotowywania pochodzące od 42 012 kobiet oraz na temat stanu ich zdrowia. Średni czas uczestnictwa w badaniu wynosił prawie osiem lat.

Podczas prowadzenia obserwacji zdiagnozowano 1536 przypadków inwazyjnych nowotworów piersi. Zwiększone spożycie czerwonego mięsa wiązało się ze zwiększonym ryzykiem inwazyjnego raka piersi. Kobiety, które spożywały największe ilości czerwonego mięsa, miały o 23% wyższe ryzyko w porównaniu z kobietami, które spożywały jego najmniejszą ilość.

I odwrotnie, zwiększone spożycie drobiu wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem inwazyjnego raka piersi. Kobiety o najwyższym spożyciu drobiu miały 15% mniejsze ryzyko niż te, które spożywały drobiu najmniej. Jeszcze większa redukcja zachorowań na raka piersi wystąpiła u tych kobiet, które zastąpiły czerwone mięso drobiem.

Wyniki badań zanalizowano pod kątem znanych czynników ryzyka raka piersi lub innych potencjalnych czynników zakłócających, takich jak rasa, status społeczno-ekonomiczny, otyłość, aktywność fizyczna, spożywanie alkoholu i inne czynniki dietetyczne. Ustalenia przedstawione w badaniu okazały się być od nich niezależne. Nie zaobserwowano też związku ze sposobami przygotowywania mięsa lub obecnością związków chemicznych powstających podczas obróbki mięsa w wysokiej temperaturze.

„Czerwone mięso zostało zidentyfikowane jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy. Nasze badanie dodaje kolejne dowody na to, że spożycie czerwonego mięsa może być związane ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, podczas gdy konsumpcja drobiu była związana ze zmniejszonym ryzykiem”, powiedziała dr Dale Sandler z National Institute of Environmental Health Sciences. „Chociaż mechanizm, dzięki któremu spożycie drobiu zmniejsza ryzyko raka piersi, nie jest jasny, nasze badanie dostarcza dowodów, że zastąpienie czerwonego mięsa drobiem może być prostą zmianą, która może pomóc zmniejszyć ilość zachorowań na raka piersi”.


Źródło:

  1. Association between meat consumption and risk of breast cancer, International Journal of Cancer
» więcej aktualności medycznych