Menu

Nowe podejście do immunoterapii prowadzi do całkowitej odpowiedzi na leczenie u pacjentów z rakiem piersi niewrażliwym na inne sposoby leczenia

rak piersi wyniki leczenia immunoterapia po 14 miesiącach (NCI)

Foto. National Cancer Institute

Innowacyjne podejście do leczenia opartego o immunoterapię wprowadzone przez naukowców z National Cancer Institute (NCI) doprowadziło do całkowitej remisji choroby u chorej z rakiem piersi, u której inne formy leczenia były nieskuteczne. Pacjentka była leczona w ramach badania klinicznego prowadzonego przez prof. Stevena Rosenberga, kierownika Surgery Branch NCI Center for Cancer Research (NCI jest częścią National Institute of Health, USA). Wyniki leczenia zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine 4.06.2018.

Naukowcom pod przewodnictwem prof. Rosenberga udało się zwiększyć możliwości ilościowe oceny mutacji genów w komórkach nowotworowych, które są rozpoznawane przez układ immunologiczny. Badania mają charakter eksperymentalny, ale wskazują, że leczenie nowotworów może być zależne od występowania mutacji genowej a nie od typu nowotworu. To same leczenie metodami immunologicznymi może być skuteczne dla wielu rodzajów raka.

Nowoczesne podejście do terapii immunologicznej polega na wykorzystaniu odpowiednio zmodyfikowanych form komórek immunologicznych (ACT – adoptive cel transfer), pobranych wcześniej od pacjenta. Taki sposób postępowania był skuteczny w leczeniu czerniaka ze stwierdzonym dużym poziomem mutacji genowych. Jednak ten sposób leczenia był uważany za mniej efektywny w przypadku nowotworów nabłonkowych, charakteryzujących się mniejszym poziomem mutacji genowych, takich jak rak żołądka, przełyku, jajnika czy piersi.

W przedstawionym badaniu 2 fazy naukowcy zastosowali jako ACT limfocyty naciekające guz (TILs – Tumor Infiltrating Limphoctes), dla których szczególnym celem były nowotwory nabłonkowe. Komórki te były laboratoryjnie namnażane i następnie zwrotnie podawane dożylnie pacjentowi w celu wykształcenia silnej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym. U pacjentów z przerzutowymi rakami piersi, zakwalifikowanymi do tego badania, wcześniej wykorzystano wiele różnych sposobów leczenia zarówno opartych o chemioterapię jak i hormonoterapię, nie uzyskując poprawy wyników leczenia i obserwując stały rozwój nowotworu. Naukowcy Z NCI zbadali DNA i RNA guzów identyfikując w nich 62 mutacje.

Zastosowano leczenie w oparciu o zmodyfikowane komórki TILs w połączeniu z terapią celowaną (pembrolizumab). Uzyskano u pacjentki całkowitą remisję trwającą dłużej niż 22 miesiące.

Według prof. T.Misteli , dyrektora Center for Cancer Research, wyniki badania wskazują na siłę immunoterapii w leczeniu nowotworów i, jeśli będą potwierdzone w większych badaniach, wykorzystanie terapii opartych o limfocyty T będzie możliwe w innych typach nowotworów.


Źródło:

  1. New approach to immunotherapy leads to complete response in breast cancer patient unresponsive to other treatments, National Cancer Institute (NCI)
  2. L.Radvanyi: Targeting the cancer mutanome of breast cancer. Nature Medicine: 2018;24:703-70
» więcej aktualności medycznych