Menu

Owoce granatowca uchronią Cię przed nowotworami piersi?

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Owoce Granatowca właściwego, czyli popularne „granaty” stanowią jedną z najstarszych roślin hodowlanych Bliskiego Wschodu. Najstarsze wzmianki o uprawie granatów pochodzą z Sumeru sprzed ponad 3000 lat p.n.e. W starożytnej Grecji i Egipcie roślinę czczono jako świętą.

Zagadnienie leczniczych właściwości Granatowca pojawia się od zarania dziejów. W medycynie śródziemnomorskiej i azjatyckiej kora tej rośliny stosowana jest jako środek odrobaczający. W Azji odwar z kwiatów stosuje się jako lek przeciwbiegunkowy, a owoc ma podobno zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się.

Ostatnie badania naukowców amerykańskich pokazują pozytywny wpływ diety zawierającej owoce granatu, jako naturalnego czynnika obniżającego ryzyko zachorowania na raka piersi.

Według Dr Shiuan Chen, dyrektora Division of Tumor Cell Biology w Beckman Research Institute of the City of Hope w Kaliforni, naturalne substancje zawarte w owocach granatu obniżają ryzyko wystąpienia hormonozależnego raka piersi, poprzez hamowanie enzymu – aromatazy, przekształcającego androgeny do estrogenów. Wg niektórych doniesień, estrogeny stanowią najważniejszy czynnik wzrostu raka piersi, tym samym obniżając ich poziom, obniżamy związane z nimi ryzyko zachorowania na raka piersi.

Substancje zawarte w granatach, głównie urolityna B posiadają, także właściwości przeciwutleniające, co może mieć zbawienny wpływ u pacjentów z chorobami układu krążenia. Obecnie trwają badania weryfikujące przeciwnowotworowe właściwości owoców granatu, zarówno u chorych z rakiem piersi, jak i hormonozależnym rakiem prostaty. Jeśli powyższe doniesienia się potwierdzą, należy poważnie rozważyć wprowadzenie owoców granatu do codziennej diety.


Źródło:

  1. Lynn S. i wsp.: Pomegranate Ellagitannin-Derived Compounds Exhibit Antiproliferative and Antiaromatase Activity in Breast Cancer Cells In vitr; Cancer Prevention Research 3: 108-113, 3, January 1, 2010
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA