Menu

Pacjenci z rakiem płuca często nie otrzymują najważniejszych informacji o diagnozie i terapii

19.03.2021

rak płuca - grafika poglądowa

Zgodnie z danymi z 17 krajów, w których Global Lung Cancer Coalition (GLCC) przeprowadził badanie, prawie co piąty pacjent nie czuł się zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących leczenia i opieki, a podobny odsetek uważał, że nigdy lub tylko czasami był traktowany z godnością i szacunkiem przez personel medyczny prowadzący ich leczenie. Wyniki badania zostały przedstawione na Europejskiej Konferencji Raka Płuca (ELCC - European Lung Cancer Conference).

„Byłam zszokowana, że niektórzy pacjenci nie wiedzieli, jaki rodzaj raka płuc mają. Ponieważ nie otrzymali tych informacji, jak mieliby zrozumieć opcje leczenia i świadomie podejmować decyzje dotyczące przebiegu ich leczenia?” - powiedziała Vanessa Beattie z GLCC.

„Diagnoza raka płuc jest przytłaczająca dla pacjentów i dlatego ważne jest, by pacjenci od samego początku otrzymywali dobrej jakości informacje, by mogli podejmować świadome decyzje dotyczące ich leczenia. W momencie postawienia diagnozy powinni otrzymać informacje - pisemne lub w innej formie - o typie i stadium raka oraz potencjalnym planie leczenia, który mogą omówić z lekarzem oraz z rodziną”.

Dziewięć z 17 krajów, z których pacjenci wzięli udział w badaniu przeprowadzonym w styczniu 2020 roku, znajduje się w Europie - Bułgaria, Czechy, Dania, Irlandia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania. Spośród 907 pacjentów z rakiem płuc, którzy odpowiedzieli na ankietę, 574 (63%) pochodziło z Europy. Spośród europejskich respondentów 11% nie wiedziało, jaki rodzaj raka płuc ma (13% na całym świecie), 19% nie czuło się zaangażowanych w decyzje dotyczące ich leczenia i opieki (18% na całym świecie), a 11% uważało, że „nigdy” lub tylko „czasami” byli traktowani z godnością i szacunkiem przez zespół terapeutyczny (9% na całym świecie).

Beattie zasugerowała, że chociaż usługi w zakresie raka mogą się różnić w Europie i na świecie, lekarze muszą nieustannie dążyć do poprawy standardu opieki nad chorymi na raka płuc i angażować pacjentów w przebieg ich leczenia.

„Wciąż istnieje piętno związane z rakiem płuc ze względu na jego powiązania z paleniem, ale każdy pacjent powinien być zawsze traktowany z godnością i szacunkiem oraz mieć pozytywne doświadczenia związane z opieką medyczną w każdym miejscu, w którym jest leczony, w tym możliwość rozmowy o swoich obawach” - powiedziała Beattie.


Źródło:

  1. More Than One in 10 Patients With Lung Cancer Do Not Know What Type They Have, ESMO
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA