Menu

Innowacyjna operacja raka trzustki z radioterapią śródoperacyjną

14.06.2022

operacja raka trzustki połączona z radioterapią śródoperacyjną IOERT w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie

8. czerwca przeprowadzono w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie operację raka trzustki połączoną z radioterapią śródoperacyjną z wykorzystaniem akceleratora Mobetron. Operacja odbyła się ona pod okiem światowej klasy specjalisty - prof. Falka Roedera z Uniwersytetu w Salzburgu, współtwórcy zaleceń Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) dotyczących stosowania radioterapii śródoperacyjnej. Wielodyscyplinarny zespół ze szpitala klinicznego w Lublinie przygotowywał się od kilku miesięcy do tego wydarzenia podczas spotkań on-line z prof. Roederem.

Rak trzustki pomimo nieustającego rozwoju metod leczenia onkologicznego pozostaje ogromnym wyzwaniem terapeutycznym. Radykalne leczenie chirurgiczne przynosi dobre efekty, jednak większość przypadków rozpoznawana jest w stadium nieresekcyjnym lub granicznie resekcyjnym.

Terapia skojarzona, w której skład wchodzi chemioterapia, radioterapia i zabieg operacyjny poprawia wyniki leczenia, jednak nadal pozostają one niezadowalające. Radioterapia śródoperacyjna (z ang. Intraoperative Electron Radiation Therapy; IOERT), jako element leczenia skojarzonego, niesie potencjał poprawy kontroli miejscowej oraz trend do poprawy przeżycia chorych.

Zakład Radioterapii Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie dysponuje nowoczesnym i unikalnym (jednym z czterech w Polsce) akceleratorem Mobetron dedykowanym do radioterapii śródoperacyjnej.

Do pierwszej operacji z wykorzystaniem IOERT został zakwalifikowany pacjent chory na granicznie resekcyjnego raka trzustki, który otrzymał 5 kursów chemioterapii, a następnie radiochemioterapię. Kolejne badania obrazowe oraz laboratoryjne wykazały regresję (zmniejszenie wymiarów) guza. Celem operacji chirurgicznej było wycięcie trzustki z guzem wraz z dodatkowym zastosowaniem IOERT dla podwyższenia dawki (tzw. „boost”) napromieniania.


Źródło:

  1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
» więcej aktualności medycznych