Menu

Alkaloid z lasu deszczowego nadzieją na lek przeciwko rakowi trzustki

rak trzustki - ilustracja poglądowa

Naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej Uniwersytetu w Würzburgu oraz Uniwersytetu w Toyama w Japonii odkryli i przebadali substancję pochodzenia organicznego, która jest obiecującym punktem wyjścia do opracowania nowych, skutecznych leków przeciwko rakowi trzustki.
Rak trzustki jest jednym z najgroźniejszych nowotworów, z pięcioletnim wskaźnikiem przeżycia wynoszącym mniej niż pięć procent! Do tego ilość zachorowań na raka trzustki stale rośnie i szacuje się, że już niedługo rak trzustki będzie drugą przyczyną zgonów wśród wszystkich typów nowotworów.
Komórki raka trzustki namnażają się bardzo agresywnie, powodując znaczące obniżenie poziomu składników odżywczych i tlenu w okolicy guza. W takich ekstremalnych warunkach większość komórek umiera, jednak komórki raka trzustki przeżywają dzięki zdolności do aktywacji szlaku sygnalizacji komórkowej Akt/mTOR.

Związki chemiczne o właściwościach toksycznych dla komórek nowotworowych w środowisku ubogim w substancje odżywcze, zdolne do zakłócania tego szlaku są przedmiotem zainteresowania naukowców pracujących nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi.

Substancję o takich właśnie właściwościach naukowcy odkryli w winoroślach rosnących w kongijskim lesie deszczowym. Jest to alkaloid roślinny, związek organiczny zawierający azot. Następnie badacze z Würzburga i Japonii wyizolowali i scharakteryzowali strukturę ancistrolikokiny E3 pochodzącej z gałązek winorośli Ancistrocladus likoko, tym samym identyfikując obiecujący czynnik, który skutecznie zwalcza komórki raka trzustki w warunkach laboratoryjnych.

Ancistrolikokina E3 powoduje dramatyczne zmiany w morfologii komórek nowotworowych prowadzące do ich śmierci. Ponadto substancja hamuje migrację komórek nowotworowych i ich zdolność do kolonizacji w testach laboratoryjnych, co oznacza, że związek mógłby zapobiegać tworzeniu się przerzutów raka trzustki u pacjentów.
Naukowcy wykazali, że związek zabija komórki rakowe poprzez hamowanie szlaku Akt/mTOR. Badania potwierdzają, że ancistrolikokina E3 i inne strukturalnie spokrewnione alkaloidy mogą służyć do opracowywania nowych, skutecznych leków antynowotworowych.


Źródło:

  1. University of Würzburg
  2. Journal of Natural Products
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA