Menu

Badanie wydychanego powietrza pozwoli wykryć raka trzustki

rak trzustki - grafika poglądowa

Rokowania w przypadku raka trzustki są zazwyczaj bardzo złe ponieważ większość pacjentów jest diagnozowana na zaawansowanym etapie choroby, kiedy wyleczenie nie jest już możliwe. Naukowcy zwrócili uwagę na potencjał lotnych związków organicznych zawartych w wydychanym powietrzu jako nowych biomarkerów pomocnych w wykrywania raka.

Badanie opublikowane w British Journal of Surgery wskazuje, że analiza lotnych lotnych związków organicznych zawartych w oddechu może pomóc we wcześniejszym wykryciu raka trzustki, dając tym samym szansę na jego skuteczne leczenie. W trakcie badania naukowcy przebadali próbki lotnych związków organicznych pochodzących od pacjentów z miejscowym oraz przerzutowym rakiem trzustki, w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej, zdrowych lub ze zmianami łagodnymi.

W trakcie badań zidentyfikowano 66 związków, z których 12 wskazywało na obecność raka trzustki w organizmie osoby od której pobrano próbkę. Ustalono, że badanie próbki oddechu pozwala stwierdzić obecność raka trzustki z czułością 81% i swoistością 58%, a raka gruczołowego trzustki z czułością 70% i swoistością 74%.

Badanie próbek oddechu jest całkowicie nieinwazyjnym testem o wysokiej akceptacji wśród pacjentów i lekarzy. Autorzy rozważają zastosowanie testu wydychanego powietrza w celu ustalenia ryzyka wystąpienia raka trzustki u pacjentów z nieswoistymi objawami przed ich skierowaniem na tomografię komputerową. Kolejnym zastosowaniem jest badanie przesiewowe osób z grup wysokiego ryzyka, z dziedzicznym zapaleniem trzustki, rodzinnym rakiem trzustki itp.

Praktyczne zastosowanie testu będzie zależało od oceny jego skuteczności przeprowadzonej w dużych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych.


Źródło:

  1. Profile of exhaled‐breath volatile organic compounds to diagnose pancreatic cancer, British Journal of Surgery
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA